Den daňové svobody, tedy pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana, letos připadl na úterý 28. května.

Den daňové svobody letos podle výpočtů Liberálního institutu připadl na úterý 28. května a nastal o 6 dní později než loni. Lidé v Česku v letošním roce pracovali na stát 148 dní. Den daňové svobody označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana.

V loňském roce připadl den daňové svobody na 22. května.

Za zhoršení oproti loňsku může především zpomalení hospodářského růstu, uvedl Liberální institut.

Letošní den daňové svobody je v ČR o den později než průměr Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Nejdříve daňovou svobodu letos přivítali v Irsku (5. dubna) a v Litvě a Švýcarsku (shodně 3. května).

Naopak nejdéle si na ni počkají ve Francii (22. července), ve Finsku (9. července) a v Belgii (7.července).

Liberální institut při výpočtu vychází z kalkulací OECD. Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.

(pel)