Česko získalo z Bruselu v roce 2018 téměř 95 miliard Kč. Od vstupu do EU dostalo celkem 1,31 bilionu Kč.

Česko dostalo v roce 2018 od Evropské unie (EU) celkem 94,9 miliardy korun. Do unijního rozpočtu loni ČR přitom odvedlo „jen“ 49,6 miliardy korun. Získalo tak o 45,3 miliardy korun více. Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 ČR zaplatila do rozpočtu EU 565,4 miliardy korun a získala z něj 1,31 bilionu korun. Celkem tak Česko dosud obdrželo z rozpočtu EU o 741,3 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 94,9 miliardy korun a odvedla do něj 49,6 miliardy korun. Z rozpočtu Evropské unie tak získala o 45,3 miliardy Kč více, než do něj odvedla.

V roce 2017 činila tzv. čistá pozice Česka 56 miliard korun. Snížení je podle resortu způsobeno rostoucími odvody ČR do rozpočtu EU.

Stejně jako v předchozích letech tak Česko zůstalo čistým příjemcem peněz z EU.

Největší část z prostředků z rozpočtu EU Česká republika získala skrze evropské strukturální fondy a Fond soudružnosti. Ty slouží k vyrovnávání regionálních rozdílů v EU.

Druhá největší částka od unie zamířila do zemědělství.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 ČR do konce roku 2018 zaplatila do rozpočtu EU 565,4 miliardy Kč a získala z něj 1,31 bilionu korun.

Celkem tak Česko dosud získalo z EU o 741,3 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

Česku se katastrofálně nedaří čerpat evropské dotace. Za 7 let se podařilo jen 28 % peněz

(pel)


„Evropské dotace“ příjemcům v České republice uhradili zejména daňoví poplatníci z těch členských států Evropské unie, jež jsou tzv. „čistými plátci“, tedy které z peněz získaných zdaněním svých občanů a svých firem odvádějí do rozpočtu EU více prostředků, než z kolik z tohoto rozpočtu čerpají pro svoji potřebu. 

„Čistými plátci“ jsou v EU tyto státy: Německo, Itálie, Velká Británie, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Rakousko a Švédsko.