Čerpání evropských dotací se Česku zatím příliš nedaří. (Ilustrační foto: redakční koláž)

Česku se nedaří čerpat evropské dotace. Evropská komise do konce března letošního roku Česku proplatila pouhých 27,6 procenta dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 159,5 miliardy korun z celkově přidělených 577,6 miliardy Kč.

Česká republika má přitom dnes smluvně zajištěno 416,7 miliardy korun eurodotací, což je 72,1 procenta.

Od začátku letošního roku Česko vyčerpalo 13,9 miliardy korun, což je téměř dvojnásobek proti stejnému období roku 2018. Za celý rok 2018 Evropská unie Česku přerozdělila 80,5 miliardy korun, z toho téměř polovina připadala na prosinec.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ale uvedla, že vzhledem k pravidlu „N+3“ čerpání probíhá dobře.

Pravidlo N+3 znamená, že státy musí dotace, přidělené v roce „N“,  vyčerpat nejpozději během tří následujících let.  Letos to podle Dostálové už splnily operační programy Zaměstnanost, Doprava, Technická pomoc a Program rozvoje venkova.

Česko v roce 2019 plánuje vyčerpat asi 90 miliard korun.

Evropská komise bude letos vyhodnocovat čerpání dotací členskými státy podle toho, jak plní své závazky vůči strategii Evropa 2020.

V případě neplnění může Česko přijít o šest procent z přidělené částky na celé programové období, tedy o 36,7 miliardy korun z celkových 614,3 miliardy korun.

V programovém období 2007 až 2013 mohla Česká republika z evropských fondů čerpat zhruba 700 miliard Kč. Vyčerpána z toho nebyla zhruba 4 procenta prostředků. (sfr)


„Evropské dotace“ příjemcům v České republice uhradili zejména daňoví poplatníci z těch členských států Evropské unie, jež jsou tzv. „čistými plátci“, tedy které z peněz získaných zdaněním svých občanů a svých firem odvádějí do rozpočtu EU více prostředků, než z kolik z tohoto rozpočtu čerpají pro svoji potřebu. 

„Čistými plátci“ jsou v EU tyto státy: Německo, Itálie, Velká Británie, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Rakousko a Švédsko.