Náměstek ministra financí Ondřej Závodský: Jsme si vědomi rizika přesunu legálního hazardu do nezákonné sféry v případě přehnané a skokové regulace hazardu.

Podle nejnovější zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v Česku roste počet gamblerů a hazard je v ČR fakticky na vzestupu. Navzdory tvrdému boji státu vůči kamenným hernám roste počet lidí závislých na hraní automatů, internetových hazardních her a sázení. V loňském roce měl počet závislých dosáhnout až 120 tisíc osob. V důsledku restrikce vůči legálním kamenným hernám roste počet heren nelegálních, které fungovaly ve 402 provozovnách – šlo většinou o kvízomaty, ale nově se objevily takzvané puzzlematy a e-shopmaty. Na vzniklou situaci reagoval v rozhovoru náměstek ministra financí Ondřej Závodský.


Rozhovor s náměstkem ministra financí Ondřejem Závodským:

Počty osob závislých na hazardu v ČR rostou a narůstají i problémy s hazardem spojené… Jak hodnotíte výsledky působení ministerstva financí v oblasti eliminace hazardu v ČR? Jde podle vás o úspěch či neúspěch?

Základem v oblasti regulace hazardu je funkční zákon o hazardních hrách, který odpovídá standardům vyspělých států EU a který se podařilo v loňském roce prosadit a 1. ledna 2017 nabyl účinnosti. Jeho dosavadní výsledky jsou dobré, a to zejména v oblasti nelegálního hazardu na internetu, kde ukončilo činnost 52 z 55 nelegálních provozovatelů identifikovaných na konci roku 2016. Bylo vydáno 10 licencí k provozování podle nového zákona.

U hazardu v kamenných provozovnách je nástup nových pravidel postupný, nikoliv skokový. Za obrovský úspěch považuji klesající dostupnost a rozšířenost hazardu v podobě snižování počtu provozoven, kterých ubylo oproti loňskému roku o více než 1000 a tento trend bude pokračovat.

Neobává se ministerstvo financí, že výraznou podporou internetového sázení, respektive tolerantním přístupem k internetovému hazardu, který je zastánci považován za v podstatě neškodnou činnost, stát vychoval novou generaci hazardně a internetově závislých obyvatel ČR?

Ministerstvo financí si je plně vědomo rizik internetového hazardu, což byl jeden z hlavních důvodů, který vedl k návrhu a prosazení nového zákona o hazardních hrách. Ten obsahuje všechna doporučení odborníků v podobě tzv. adiktologických brzd jako je např. povinná nabídka nastavení maximální možné výše prohry, povinné přestávky ve hře, ověření totožnosti hráče, aby mohli hrát pouze plnoletí apod. Zákon tak nastavuje jasnou a poměrně přísnou regulaci hazardu na internetu včetně sankcí za jejich nedodržování.

Právní a regulatorní eliminací legálních kamenných heren byl nastartován nárůst vytváření heren nelegálních, respektive pololegálních a došlo i k přesunu tržeb z legálního hazardu do oblasti šedé ekonomiky či dokonce organizovaného zločinu. Je si ministerstvo financí vědomo tohoto vývoje a jak je s ním spokojeno?

Ministerstvo financí rozlišuje pouze legální hazard a nelegální hazard. Jsme si vědomi rizika přesunu legálního hazardu do nezákonné sféry v případě přehnané a skokové regulace hazardu – právě proto je změna pravidel v oblasti kamenných provozoven postupná a dává provozovatelům dostatek času přizpůsobit se novým pravidlům.

Nebylo podle vás nakonec přece jen chybou tak tvrdě potírat legální kamenné herny, které umožňovaly určitý stupeň kontroly nad tímto segmentem hráčů, když nelegální kamenný hazard neumožňuje žádnou kontrolu a internetové sázení umožňuje kontrolu jen zcela mlhavou?

A nebo snad bylo skutečným cílem státní regulace zničit část trhu (kamenné herny) tak, aby z toho profitovala jiná část trhu, bez ohledu na negativní důsledky v oblasti nelegálního hazardu, respektive bez ohledu na nárůst potenciálu k rozvoji závislostí na internetovém sázení a internetovém hazardu?

Cílem Ministerstva financí byla a je likvidace nelegálního hazardu a stanovení jasného a přiměřeného regulatorního rámce pro legální hazard, který bude odpovídat standardům ve vyspělých zemích Evropské unie. Tento rámec přinesl nový zákon o hazardních hrách, který nahradil zastaralou a nedostačující normu z roku 1990.


Více o problematice hazardu v ČR čtěte ZDE:

Navzdory tvrdé regulaci kamenného hazardu v Česku roste počet gamblerů

Ministerstvo financí zatím nebude reagovat na prudký nárůst internetového hazardu

Hazard loni zakázalo 322 obcí. Češi přesto prosázeli 152 miliard, závislých gamblerů je v ČR 100 tisíc

Analýza: Viditelně regulující ruka státu vyhání hráče k neviditelnému internetovému hazardu

Příjmy státu z hazardu raketově vzrostly. Největší sázkové firmy však platí menší díl z obratu