V roce 2015 došlo k dalšímu přesunu hráčské komunity na kurzové sázky a hraní na internetu.

Ministerstvo financí neplánuje bezprostřední reakci na masivní nárůst internetového hazardu a přesun z kamenných heren na on-line sázení. Babišův resort zatím plně spoléhá na účinky nedávno schváleného nového regulatorního rámce.

Čerstvě zveřejněné oficiální údaje ukázaly významný přesun hráčské komunity na kurzové sázky a hraní na internetu. Alarmující je podle odborníků také nárůst počtu nových sázkařů z řad mladistvých.
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) ve své výroční zprávě za rok 2015 mimo jiné uvedlo, že počet kamenných provozoven s výherními automaty se v roce 2015 snížil o téměř 19 %. Přesto celková výše vkladů do hazardních her vzrostla o 10 %.

Objem kurzových sázek na internetu se vyšplhal na celkových 38,1 mld. Kč

„Je to dáno zejména zvyšujícím se zájmem o kurzové sázení a on-line hraní,“ potvrdil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
Objem kurzových sázek na internetu se vyšplhal na celkových 38,1 mld. Kč, s meziročním nárůstem příjmů z této hry o 31 % (dosáhly celkových 4,2 mld. Kč).

Mladí na internetu

Vobořil poukázal na sílící trend, kdy do hazardu vstupují mladí lidé právě prostřednictvím internetu.
„Vzniká nová skupina hráčů on-line, zejména mladých, kteří například nikdy nehráli v kamenných hernách,“ uvedl Vobořil.
Nová „hazardní“ legislativa platí od začátku letošního roku; její hlavní část, nový zákon o hazardních hrách, vstoupí v platnost od roku 2017.

„Vzniká nová skupina hráčů on-line, zejména mladých, kteří například nikdy nehráli v kamenných hernách.“

Ministerstvo financí uvedlo, že návrhy těchto zákonů mělo připravené již na přelomu let 2014 a 2015. Při jejich přípravě vycházelo z aktuálních analýz vývoje v oblasti hazardu. Vláda pak návrhy projednala v červenci 2015.
Nová „hazardní“ legislativa tak již nemohla reagovat na nejnovější údaje o sázkařských trendech za celý rok 2015.

online gambler peníze

Rozkvět internetového hraní

Filip Běhal z oddělení komunikace ministerstva financí uvedl, že resort si je vědom nejnovějších hráčských trendů v této oblasti.
Podle Běhala jsme v oblasti hazardního hraní svědky „evolučního procesu, který je patrný ve většině států civilizovaného světa“.
„Hazard v kamenných pobočkách přestává být pro hráče atraktivní a naopak internetové hraní zažívá nebývalý rozkvět. Tomu zřejmě odpovídá i podíl závislých hráčů podle jednotlivých typů her,“ prohlásil Běhal.

„Hazard v kamenných pobočkách přestává být pro hráče atraktivní a naopak internetové hraní zažívá nebývalý rozkvět.“

Resort financí však nehodlá reagovat ani na znatelný nárůst mladých lidí, kteří se s hazardem začínají seznamovat až díky internetu.Při snaze o regulaci hazardu spoléhá na nedávno schválený regulatorní rámec. Nový zákon o hazardních hrách podle Běhala „zvýší ochranu hráčů a znemožní působit na trhu nelegálním provozovatelům“.

Návykové brzdy

Pokud jde o nárůst on-line hazardu, ministerstvo tvrdí, že nový zákon se snaží prostor internetových her „odpovídajícím způsobem uchopit a v dostatečně přísné míře regulovat a zdanit“.
„Zákon o hazardních hrách obsahuje celou řadu adiktologických brzd a pro oblast internetového hraní se do budoucna počítá s využitím informačního systému, který umožní efektivnější ochranu hráčů,“ doplnil Běhal.

„Teprve na základě tvrdých dat se rozhodneme, zda v budoucnu nepřistoupíme k doladění některých regulačních mechanismů.“

Babišův úřad nevylučuje, že by v budoucnu mohl přijít s novými regulacemi, jež by reagovaly na aktuální hráčský vývoj v oblasti hazardu.
„Počítáme s vypracováním takzvané ´ex post RIA´, tedy vyhodnocením reálných dopadů již přijaté regulace. Teprve na základě tvrdých dat se rozhodneme, zda v budoucnu nepřistoupíme k doladění některých regulačních mechanismů,“ uvedlo ministerstvo.


Vybraná fakta a závěry z Výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 2015
Objem internetových kurzových sázek v roce 2015 dosáhl objemu 38,1 mld. Kč a příjmy ze hry činily 4,2 mld. Kč s meziročním nárůstem 31 %
snížil se počet kamenných heren (o 19 %) i počet hráčů v nich (o 10 %), zvýšil se podíl on-line hráčů (na internetu)
mezi patologickými gamblery vzrostl podíl těch, jejichž primární hrou jsou kurzové sázky a on-line sázky (podíl léčících se hráčů on-line her vzrostl o 4 %, u kurzových sázek dosáhl nárůst léčících se závislých hráčů 5 %)
nejvíce hráčů přibylo ve skupině mladých lidí do 24 let: v roce 2014 přiznalo hraní 20 % mladých lidí, v roce 2015 to bylo už 35 procent
mezi 16letými studenty plná 3 % hrají o peníze dvakrát týdně nebo častěji; studenti hráli nejčastěji on-line, když nejčastěji uváděnou hrou o peníze hranou na internetu byly karty nebo kostky, následované shodně kurzovými sázkami na sport a loteriemi
v roce 2015 uvedlo celoživotní zkušenost s kurzovými sázkami v sázkových kancelářích 28,2 %, technických her (automaty) nebo her v kasinu 22,3 %, on-line her 14,3 % dotázaných dospělých osob
v celé populaci roste zkušenost s on-line hazardem: část hráčů závislých na hracích automatech přechází do on-line prostředí a internetové hráčství si samo vytváří nové hráče
vzniká nová skupina hráčů on-line, zejména mladých, kteří nikdy nehráli v kamenných hernách

Alarmující nárůst

Jeden z největších loterijních hráčů na domácím trhu, společnost SAZKA, označila nárůst internetového gamblerství v Česku za alarmující.
„Z našeho pohledu je nutné, aby byla v České republice přijata striktní opatření proti dalšímu růstu internetového gamblerství. I v okolních zemích jsou státem blokovány stránky nelegálních provozovatelů hazardních her, což u nás stále pořádně nefunguje,“ prohlásil ředitel firemní komunikace Sazky Václav Friedmann

„Je nutné, aby byla v České republice přijata striktní opatření proti dalšímu růstu internetového gamblerství.“

„Legální provozovatelé jsou v evropských zemích přísně regulováni, musí mít jasně definovaná pravidla odpovědného hraní, ke kterým patří například hráčské limity a podobně,“ zdůraznil.
Sazka, která jak sama prohlašuje, „neprovozuje žádnou hazardní hru a od hazardních her se distancuje“, si také uvědomuje trend rapidně se zvyšujícího podílu hráčů, kteří začínají hrát na internetu.
„Noví hráči přibývají na základě marketingových kampaní nelegálních provozovatelů her, kterým je v ČR téměř vše dovoleno, respektive tvrdé restrikce vůči jejich aktivitám nejsou realizovány vůbec nebo v minimální míře,“ konstatoval Friedmann.

Přirozený vývoj

Podle vedoucího oddělení komunikace sázkařské společnosti Tipsport Václava Sochora je sázení přes internet přirozený vývoj.
„Sázení po internetu je jasný a nezvratitelný trend. I proto děláme společně s ministerstvem a všemi zainteresovanými stranami maximum pro to, aby i sázení po internetu bylo bezpečnou zábavou. Velmi v téhle souvislosti vítáme opatření obsažená v nové legislativě,“ uvedl Sochor.

„Sázení po internetu je jasný a nezvratitelný trend.“

Tipsport tvrdí, že situaci, v níž dochází k nárůstu sportovního sázení po internetu, nepodceňuje.
„Aktivně vyhledáváme a analyzujeme zkušenosti ze zahraničí, vyhodnocujeme rizika a snažíme se v rámci našich možností maximálně přispět k tomu, aby i do budoucna zůstalo bezpečnou zábavou,“ uvedl Sochor.

Nad rámec legislativy

Poukázal například na to, že firma jde při vývoji svých herních on-line systémů nad požadavky legislativy. Tipsport současně zdůrazňuje svoji snahu „být lídrem v zodpovědném sázení“.
„Je v našem bytostném zájmu, aby sázení na sportovní výsledky zůstalo vzrušující zábavou a děláme maximum pro to, aby tomu tak bylo,“ řekl Sochor.
„Online sázení na sportovní výsledky je rozhodně nesrovnatelně bezpečnější než tvrdý hazard na výherních automatech nebo kvízomatech,“ vymezil se pak vůči klasickým hernám šéf komunikace sázkařské společnosti Tipsport.

Muži hrají více než ženy

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti informovalo, že hraní hazardních her v posledních 12 měsících uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15-24 let následováni respondenty ve věku 25-34 let.
Ve všech věkových skupinách bylo nejčastější kurzové sázení, následované hraním hazardních her na internetu.

Muži uváděli za poslední rok přibližně 4krát vyšší zkušenosti s hraním než ženy.

Ve stejném období uvedlo zkušenost s hraním kurzového sázení v sázkových kancelářích 16,3 % dotázaných, u technických her nebo her v kasinu to bylo 5,9 % a u on-line her šlo o 8,2 % dotázaných.
Muži uváděli za poslední rok přibližně 4krát vyšší zkušenosti s hraním než ženy.

Více času na on-line

Výroční zpráva NMS za rok 2015 dále konstatuje, že tzv. „problémové hráčství“ je v ČR spojeno především s technickými hrami (automaty), ale významný výskyt rizika vzniku problémového hráčství podle NMS vykazovali také hráči kurzových a live sázek a on-line hazardních her.
Hráči, jejichž primárním problémem byly on-line sázky, strávili hraním mnohem více času, a to měřeno jak počtem dní, kdy hráli (v průměru 28 dní), tak dobou hraní v posledních 30 dnech před léčbou (v průměru 5 hodin denně).

V psychiatrických ambulancích bylo léčeno ročně přibližně 1300-1400 pacientů s diagnózou patologické hráčství.

Podle zprávy NMS bylo v letech 2004-2013 v ČR v psychiatrických ambulancích léčeno ročně přibližně 1300-1400 pacientů s diagnózou patologické hráčství.
V rámci dotovaných programů poskytujících služby patologickým hráčům bylo v roce 2015 vykázáno 726 problémových hráčů. O rok dříve šlo o 693 takových hráčů.