Alexandra Udženija (ODS): Agrosocialistická vláda místo toho, aby zjednodušila pomocí technologií lidem život, tak je zneužívá k represím a šmírování.

Agrosocialistická vláda v zákonu o EET zneužila existující technologie k represím a šmírování v České republice. Tvrdí to v rozhovoru místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Vláda se podle ní snaží za každou cenu likvidovat podnikání a dostat obyvatele pod svou kontrolou. Druhá vlna zavádění kontrolního systému elektronické evidence tržeb (EET) dopadne již 1. března na dalších zhruba 250 tisíc podnikatelů z oblasti maloobchodu, velkoobchodu a internetových obchodů.


Rozhovor s Alexandrou Udženija, místopředsedkyní ODS:

Otázka: Zákon o EET neobsahuje slovo „internet“ ani nezmiňuje povinnost kupovat datové služby. Přesto podnikatelům předepisuje povinnost odesílat datovou zprávou údaje o tržbě na společné technické zařízení správce daně. Proč zákon o EET fakticky vůbec nezmiňuje nutnost připojení k internetu?

Odpověď: Celý zákon o evidenci tržeb je napsaný špatně. Forma a způsob, jakým byl zákon sepsán, vypovídá o neschopnosti a amatérství jeho autorů. Bohužel, tím, že se to dotýká stovek tisíc lidí, tak je to velký problém, za který může hnutí ANO.

Je podle vás pro podnikatele v ČR povinné, aby disponovali připojením k internetu a nakupovali datové služby za účelem plnění zákona?

O slovu “internet” mluví až “Metodický pokyn k aplikaci EET”, který mimo jiné vnesl ještě větší chaos do podnikatelského prostředí. Ačkoliv je zákon špatně napsaný, vyžaduje od podnikatele zasílat údaje o evidované tržbě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. A právě onen metodický pokyn slovo “internet” již zmiňuje. Je to však pro podnikatele nešťastné až katastrofální, když se musí takto pídit po tom, jak mají novým represím vyhovět.

Jakým zákonem či legislativou je v ČR uzákoněna povinnost podnikatelů používat internet, tedy nakupovat od tržních subjektů službu datového přenosu, respektive připojení k internetu, a povinnost být v místě provozovny on-line připojen k internetu? 

Jak jsem říkala, zákon o evidenci tržeb je nekvalitně napsaný a nenařizuje sice přímo používat internet, ale odeslat datovou zprávu ano. Nejsem IT specialista, ale dle mého názoru ministr financí jednoduše spoléhal na to, že pro podnikatele neexistuje jiný způsob odeslání datové zprávy.

Zákon o EET sice nezmiňuje ani explicitně nepožaduje připojení k internetu. Jenže bez těchto služeb zakoupených od tržních poskytovatelů zákon nelze naplnit. Je podle vás možné považovat povinnosti plynoucí implicitně ze zákona o EET za nezákonné, tedy jdoucí mimo rámec zákona?

Jako zásadní problém vidím spíše to, že povinnost je plošná, že se nejedná o “kontrolu” na základě důvodného podezření, ale automaticky se předpokládá, že nepoctiví jsou všichni. Řada zákonů stanovuje povinnosti, které můžete splnit až s nějakými dalšími náklady, které nejsou explicitně zmíněny. Zde se zamotáváme v detailu, který je sice důležitý, ale méně, než samotný princip, ze kterého EET vychází. A ten je sám o sobě špatný. Přesně tohle vypovídá o smýšlení této socialistické vlády. Nejdřív uvalí represe, nechají podnikatele v nich bezmocně plavat a pak se tváří jako svatí, když na poslední chvíli začnou rádoby pomáhat. Platí to i pro ten metodický pokyn. Problém je, že ten nakonec nepomohl vůbec a vyvolal ještě více otázek a zmatku.

Alexandra Udženija (ODS)

Nedochází zákonem o EET ke skrytému vynucování dalších povinností, které však žádným zákonem nejsou vyžadovány?

Protiústavní bylo podle nás již samotné přijetí zákona. Odhlasoval se způsobem, který narušil normální demokratický legislativní proces. Proto naši poslanci podávali stížnost k Ústavnímu soudu.

Není podle vás legislativně nestandardní, když zákon o EET fakticky spoléhá na to, že trh, tedy soukromé tržní subjekty, zajistí veškeré služby potřebné pro to, aby všichni poplatníci, na které se vztahuje povinnost EET, dokázali komplexně a bezchybně naplňovat státní zákon o EET?

Pokrytí internetem byl jedním z hlavních problémů, na který jsme poukazovali ještě před přijetím zákona. Ani dnes není situace ideální a některé horské chaty a hospody mají potíže s připojením. Není to legislativně nestandardní, je to legislativní paskvil, který předpokládá, že když vám ten internet soukromý komerční subjekt nedokáže poskytnout, tak se budete tahat s kasou někam “na signál”.

Co by se podle vás stalo poplatníkům dotčeným povinností EET, pokud by soukromí poskytovatelé internetového připojení či služeb datového přenosu zcela přerušili či ukončili svoji činnost? Respektive, pokud by na významné části území či dokonce na celém území přestala být poskytována služba připojení k internetu?

To je velmi hypotetická situace, o které nemá smysl uvažovat. Poptávka po internetovém připojení a rychlejším přenosu dat, částečně kvůli EET, neustále roste, takže těžko zvažovat situaci, že by se poskytovatelé rozhodli z trhu odejít. Ukazuje to však na jiný problém, a sice, že zatímco se zavírají dlouho budované rodinné restaurace a hospody, tak pár poskytovatelů pokladen, softwaru, připojení a dalších se na celé situaci nasytí doslova miliardami korun. Tomu tedy říkám narovnání prostředí, akorát pro vyvolené.

Jak by podle vás státní orgány postupovaly, pokud by soukromí poskytovatelé všech potřebných služeb pro zdárné fungování EET z nějakého objektivního či subjektivního důvodu zdražily tyto služby nad úroveň, která by pro podstatnou část poplatníků byla ekonomicky přijatelná?

Doufala bych, že podlehnou tlaku a celý zákon o evidenci tržeb zruší. Mnohem pravděpodobnější a vládní socialistické povaze bližší variantou je, že by začali dotovat ten nákup pokladen, což by daňové poplatníky stálo pořádný kus výplaty.

Je podle vás běžné, že zákony jako je například zákon o EET fakticky stanovují poplatníkům povinnost vstupovat do obchodních vztahů s typově předem určenými subjekty, jako jsou internetoví provideři a podobně, se kterými by do vztahu nikdy dobrovolně nevstoupili, neboť tyto vynucené nákupy služeb nijak nesouvisejí se samotnou podnikatelskou činností, tedy se službami pro zákazníky?

Bohužel, u této socialistické vlády to běžné je. Pořád nám chtějí říkat, jak máme žít, kam máme chodit, jak se máme chovat atd. Pro ně jedinec, který stojí na svých nohou, je něco nepředstavitelného či možná i nebezpečného.

Neobáváte se pokračování trendu, že stát bude skrze zákony vynucovat do stále větších detailů, jaký byznys a s kým má být v ČR podnikateli prováděn?

Silně se toho obávám. Vláda se snaží za každou cenu podnikání likvidovat a mít lidi pod svou kontrolou. Ostatně, vicepremiér se netají tím, že by chtěl stát řídit jako firmu… Jako jednu velkou firmu, která spolkne všechny malé a střední a bude jim poroučet.

Do jaké míry podle vás zákon o EET zneužívá internet, původně zamýšlený jako nástroj k rozvoji svobody, k omezování svobody?

A o to právě jde. Žijeme v krásné době technologického rozmachu. Inovace přichází ze všech směrů a mění náš život. Jenže agrosocialistická vláda místo toho, aby zjednodušila pomocí technologií lidem život, tak je zneužívá k represím a šmírování.