Energetický trh Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK) využilo do konce loňského roku už 5904 účastníků obchodování, což oproti roku 2015 představuje nárůst o 10,6 procenta. Na energetickém trhu ČMKBK je tak soustředěno nejvíce konečných odběratelů i nejvíce dodavatelů ze všech obchodních platforem v České republice.

Vedle firemního sektoru si zajišťují dodávky energií na tomto trhu ministerstva, většina krajů, téměř 600 měst a obcí, ale třeba také vysoké školy, výzkumné instituce, zdravotnická a sociální zařízení, technické služby, teplárenské podniky, vodohospodářské společnosti či veřejnoprávní média.

Konkrétně bylo na Energetické burze ČMKBK k 31. 12. 2016 registrováno 5 890 odběratelů; protistranu jim tvořilo 14 dodavatelů energií, kteří reprezentují 90procentní podíl na trhu s dodávkami elektřiny a plynu v České republice.

Z hlediska struktury účastníků obchodování představuje nejpestřejší skupinu firemní sektor, velkou část ale tvoří státní a veřejnoprávní organizace.

Z hlediska oboru činnosti tvoří největší podíl školy a školská zařízení, kterých je na energetickém trhu ČMKBK registrováno 3045.

Úřadů všech stupňů zajišťujících státní a veřejnou správu je v evidenci 944, zařízení sociálních služeb celkem 544.

Vedle toho se centralizovaných nákupů na ČMKBK účastní i 224 zdravotnických zařízení (fakultní a krajské nemocnice, polikliniky, léčebny, lázně, záchranné služby krajů, síť zdravotních ústavů a hygienických stanic), 429 kulturních zařízení (divadla, muzea, knihovny, galerie) a 129 sportovních a rekreačních zařízení.

Elektřinu a zemní plyn nakoupené na Českomoravské komoditní burze Kladno využívají i všechny požární stanice, policejní služebny a věznice v České republice. Dodávky energií z burzy zajišťují také noční osvětlení či provoz semaforů ve většině velkých měst, ale také osvětlení veřejnosti zpřístupněných jeskyň v Čechách i na Moravě nebo vysílání veřejnoprávních médií, jako je například Česká televize.

(pel)