Státní loterie „Učtenkovka“ vypukne v červnu 2017. Babiš chce „výhercům“ rozdávat na výhrách ze státního rozpočtu až 65 milionů korun ročně. Principem účtenkové loterie je přimět zákazníky k vynucování účtenek při všech nákupech.

Pověstné politické „Chléb a hry“ ve své nejmodernější a současně nejzrůdnější podobě nabídne voličům již v polovině příštího roku Andrej Babiš. Půjde o takzvanou účtenkovou loterii organizovanou státem, který se na konci dlouhotrvající nemilosrdné války proti hazardu stane tím nejbizarnějším loterijním hráčem s lidskými osudy.

Babišův úřad již oznámil, že loterie zvaná „Učtenkovka“ vypukne v červnu 2017. V účtenkové loterii chce „výhercům“ rozdávat na cenách až 65 milionů korun ročně. Vyhrávat prý bude až 360 tisíc účtenek ročně. Hodnota prvních pěti výher bude v rozmezí od 100 tisíc korun do 1 milionu korun. A jako prémiové ocenění za spolupráci s finančním úřadem: osobní automobil!

Principem této loterie, která svou zrůdností „organicky doplňuje“ státem provozovaný šmírovací systém elektronické evidence tržeb (EET), je výherní slosování účtenek, jejichž vydávání si zákazníci budou vynucovat od podnikatelů při všech svých nákupech. Státem organizovaná loterie s účtenkami má totiž lidi „pozitivně“ motivovat k tomu, aby od obchodníků důsledně vyžadovali vydání paragonu.

Obskurní chléb a hra

Stát bude za cizí peníze rozdávat chléb (který si lidé rádi zakoupí, aby získali šanci na hru) a k tomu obskurní hru v podobě účtenkových losů „zdarma“. Jako bonus pak úřady každému účastníkovi loterie přibalí „dobrý pocit“ z toho, že státu pomohl prohloubit represi vůči podnikatelům.

Specifikem této značně pokleslé hry o „hodnotné státní ceny“ (které si samozřejmě zaplatí sami daňoví poplatníci) je fakt, že zákazník – hráč může díky nákupu současně vyhrát ministerskou cenu a ještě se při tom podílet na úředně posvěceném trestání toho či onoho obchodníka, prodejce nebo hospodského, který chtě-nechtě bude muset vydávat účtenku na každý rohlík, lízátko či plátek Babišova dietního salámu…

Je těžké dnes předjímat, jak tuto účtenkovou loterii přijmou občané. Teoreticky je však možné předpokládat důsledky, ze kterých se soudného člověka zmocňují závratě.

Účtenkové šílenství

Především, pokud občané vezmou účtenkovou loterii vážně (a přesně to po nich tatíček stát s využitím mohutné státní propagandy bude žádat) a do jejich srdcí pronikne skutečná hráčská vášeň (považte ty možnosti: nové auto lze vyhrát za nákup jednoho tvrdého rohlíku!), může se strhnout účtenkové šílenství.

Lidé pak budou nakupovat ne kvůli efektivnímu uspokojování životních potřeb, nýbrž jen pro zábavu a pro co nejefektivnější získání co největšího počtu slosovatelných účtenek.

Namísto jednoho velkého nákupu (týká se především těch, kdo mají nejvíce času a mohou své hráčské vášně uspokojovat ze štědrých sociálních dávek), jehož výsledkem je jediná účtenka, budou účastníci státní protipodnikatelské loterie konat velké množství mikronákupů ve stylu: za každý rohlík jeden paragon.

Čím více účtenek, tím větší šance na hezký dárek od pana Babiše! Nejlevnější losy v zemi bude za dumpingovou cenu 1 rohlíku nabízet ve své vlastní loterii stát v čele s miliardářem, jenž se rozhodl vyčistit místní Augiášův chlév od části podnikatelů…

Bizarním (ale ekonomicky částečně pochopitelným) chováním nakupujících budou otráveny jak špatně placené prodavačky a pokladní (ostatně, mnoho z nich je kvůli „obtěžování“ ze strany zákazníků „pruzena“ k nepříčetnosti již dnes), tak rozumně uvažující zákazníci, kteří si na své živobytí musejí vydělávat prací a nemají čas trávit půl života čekáním u pokladen.

Vítězství Babišovy pravdy

Část zákazníků přestane chodit nakupovat a řada provozoven, které ještě po zavedení EET zbudou, ukončí činnost. Kvalita služeb pro občany se ještě více zhorší. A to vše jen proto, aby Babišova pravda o EET zvítězila nad údajnou „podnikatelskou lží“ a oživila tak latentní třídní nenávist ve válce všech proti všem.

Po částečném znárodnění soukromých podniků skrze EET stát formou účtenkové loterie zaseje do přirozeného tržního prostředí další deformaci.

Vyloučit nelze ani další ničivou regulatorní průtrž. Ve snaze vydláždit cestu „úspěšnému průběhu“ účtenkové loterie začne stát regulovat nakupování: bude určovat, od jaké výše lze konat nákup. Stanoví výši minimální útraty v samoobsluze; uzákoní, kolikrát týdně může jít občan nakupovat, atd atd.

Nic není nemnožné. Pokud vládnoucí politici „dokázali“ určitou skupinu obchodů přinutit zatáhnout roletu ve státní svátky, může veřejná moc ve své absurdní a šikanózní legislativě pokračovat třeba do nekonečna. A na konci státního tažení proti podnikatelským nepřátelům pak bude situace, kdy ke každému nákupu bude potřebné získat úřední souhlas…

Výchova k hazardu

Aby všech bizarností účtenkové loterie nebylo dosti, objevuje se otázka, zda budou v éře EET a navazujících spotřebitelských loterií nadále moci chodit nakupovat děti a mladiství.

Každý nákup se přece stane součástí loterie a každý nakupující bude automaticky účastníkem hazardní hry. Jenže na hraní hazardu se v Česku vztahuje věkový limit plnoletosti. A účtenková loterie, jak název napovídá, je loterií, tedy hazardem.

Státem propagovaná Účtenkovka bude lákat k hazardu nejenom dospělé, ale i děti a mládež, pro které bude získání Babišova losu (tedy účtenky) velmi snadno dostupné. Věru zajímavá výchova ze strany státu, který již mnoho let vede nemilosrdný boj s velkou částí herního průmyslu!

Budou pak mít pokladní zakázáno prodávat rohlíky mladistvým? A nebo budou mít děti od června příštího roku zakázáno chodit bez dohledu dospělých do obchodu?

To vše nám moudrý stát teprve oznámí. Vždyť veřejná moc už dlouhou dobu ví (neboť to přímo určuje) lépe než my, co máme a budeme dělat zítra, pozítří a popozítří.

Propagandistický projekt

Účtenková loterie bude fakticky dalším monstrózním propagandistickým projektem, placeným ze státních peněz ve prospěch obchodně-politických zájmů Andreje Babiše a jeho podpůrného hnutí.

Je to přímo ďábelský (nikoliv ovšem originální) plán na odvedení pozornosti lidí k „zábavě“ od skutečných problémů, jejichž podstata by se celkem komplexně dala pojmenovat sloganem „Všetci kradnú, iba ja čerpám“… s odkazem na legální toky miliard do Babišova impéria z veřejných rozpočtů.

Vládní protipodnikatelská loterie v sobě však obsahuje ještě jeden totální paradox: Stát vedl tak dlouho svoji nemilosrdně „svatou válku“ proti hazardní branži, až se nakonec sám stane jedním z největších provozovatelů loterií. Tak dlouho stát čistil loterijní trh, až se nakonec sám stane nejvýznamnějším hazardním oligarchou…

Hazardní náboženství

Použití nových zbraní, jako jsou EET a účtenkové losy, může hypoteticky přinést prospěch a dary na oltář s Andrejem Babišem a státní pokladnou.

Navzdory výhrám ve státní loterii však bude poražena celá zbývající společnost. Státem živená hráčská vášeň konaná v rámci boje proti „nečestným podnikatelům“ posílí v lidech temné pudy, jako jsou závist, pomstychtivost a třídní nenávist. Životy lidí budou prošpiclovány udavačstvím a podezíravostí.

Výsledkem boje veřejné moci proti hazardu tak bude situace, kdy státní účtenková loterie se stane všeprostupujícím náboženstvím, na které jej povýšil jeho hlavní bůh, tedy stát, řízený Andrejem Babišem.