Kopřivnická automobilka Tatra Trucks slavnostně představila hostům a zástupcům médií desetitisící vůz značky Tatra, který vyrobila od doby, kdy značku a továrnu Tatra i vše s nimi související převzali současní čeští vlastníci – majitelé skupin Czechoslovak Group a Promet Group. Výročním vozem je Tatra Phoenix 10×10 pro australského zákazníka.
Kopřivnická automobilka Tatra Trucks vyrobila již 10 tisíc vozů pod českými vlastníky