Juckerovy výroky v Praze: "Chceme bezpečnější, silnější, prosperující, sociálnější a udržitelnou Evropu. A jednotnou." „Jsem přesvědčen, že Češi jsou velcí Evropané a měli by být Evropané i v otázce migrace." „Vy přijímáte pomoc od Evropy, a měli byste tedy ukázat i solidaritu.” "Musíme mladým lidem zanechat Evropu, na kterou budou moci být pyšní." "Vícerychlostní Evropa? I když nepůjdeme stejnou rychlostí, hlavní je, abychom šli všichni stejným směrem." "V roce 1900 měla Evropa 25 % světové populace, v roce 2060 to bude jen 5 %. A ani 1 členský stát nebude mít víc než 1 % světové populace."