Miloš Zeman je táborem svých příznivců chápán jako neohrožený bojovník za národní zájmy České republiky a za ochránce ČR před veškerými špatnostmi, které na Česko dopadají z Bruselu, jako jsou například migrační kvóty. Fotografie však dokazují (summit EU, Riga 2015), že minimálně na osobní úrovni je vztah Miloše Zemana k představitelům „Bruselského zla“ více než vřelý. 

Pro doplnění, dva citáty z úst prezidenta Zemana:

„Já jsem vždy zastával názor, že Evropská unie potřebuje společnou zahraniční politiku, společnou obrannou politiku a samozřejmě také společnou fiskální politiku včetně postupné harmonizace daňové soustavy.“ (Miloš Zeman, prezident ČR, 3. dubna 2013). 

„Já jsem vysoce ocenil nedávný projev pana předsedy Barrosa, kde se vyslovil pro budoucnost Evropské unie jako evropské federace. Oba dva patříme do toho, co můžete nazvat hlavním nebo tvrdým jádrem Evropské unie.“ (Miloš Zeman, prezident ČR, 3. dubna 2013). (sfr)