Ministr Vojtěch (na fotografii uprostřed při podpisu místopřísežného prohlášení) byl donucen záhy po popisu poprvé využít služeb historického telefonu (v levé dolní části snímku) a vytáčením se snažit dovolat do nejbližší nemocnice. Neúspěšně.

Ministři české vlády již nebudou moci využívat nejmodernější mobilní komunikátory a smartphony. Československý předseda vlády Andrej Babiš přinutil ministry k přechodu na tradiční historické analogové telefonické přístroje, fungující výhradně na principu vytáčení číslic na rotačním mechanismu.  

Babiš tím chce tuzemské veřejnosti dokázat, že jeho vláda důsledně ideově navazuje na historické masarykovské tradice.

Samotný Babiš tuto provázanost s myšlenkami Masarykismu jasně prokázal již minimálně dvěma státnickými akty: slavnostní poklonou celé vlády u Masarykova hrobu v den svého jmenování z rukou prezidenta Zemana a také položením věnce Masarykovi v den výročí jeho narozenin 7. března 2018.

Všichni ministři vlády ČR museli podepsat místopřísežné prohlášení o tom, že se po dobu výkonu funkce zřeknou svých mobilních komunikátorů a budou komunikovat výhradně pomocí vytáčecích telefonických přístrojů vyrobených v době před 2. světovou válkou.

Na fotografii premiér Babiš osobně dohlíží na ministra zdravotnictví Vojtěcha, zda místopřísežné prohlášení podepsal řádným podpisem a nikoliv třemi křížky, jak původně avizoval na protest proti novému regulatornímu opatření zavedenému uvnitř vlády.

Premiérovi Babišovi u oficiálního aktu podepisování závazku k používání historických telefonů asistoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který je podle zjištění agentury EURINA jedním z předních členů tajného Agrobratrstva.

Zdroj: EVROPSKÁ INVESTIGATIVNÍ AGENTURA / EUROPEAN INVESTIGATIVE AGENCY (EURINA)