Ministerstvo průmyslu navrhlo zvýšit poplatek spotřebitelů na činnost ERÚ o desítky korun. (Ilustrační foto).

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhlo zvýšit poplatek spotřebitelů, který odvádějí v platbách za energie, na činnost Energetického regulačního úřadu o desítky korun ročně. MPO předložilo návrh nařízení vlády, které mění stávající nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost ERÚ, informoval Síkelův resort.

„Energetickému regulačnímu úřadu se v posledních letech značně rozšířily kompetence, jeho služby navíc v současné situaci na energetickém trhu jsou ještě důležitější než dřív. Lidé častěji žádají o pomoc, je mnohem více sporů mezi zákazníky a dodavateli.“

„Úřad realizuje více kontrol, častěji se upravuje legislativa a intenzivněji se vyjednává s regulovanými subjekty o nákladech, zapojuje se také intenzivněji do tvorby systému pro sdílení elektřiny a modernizace české energetiky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela růst povinností úřadu s tím, že poplatek nebyl navyšován od 1. 1. 2016.

Návrh nařízení vychází z energetického zákona, podle kterého účastníci trhu s elektřinou a plynem hradí poplatek na činnost ERÚ v rámci ceny za provoz nesíťové infrastruktury a ceny za činnosti operátora trhu. Tento poplatek je příjmem státního rozpočtu a slouží k pokrytí nákladů na činnosti ERÚ.

Současné nařízení stanovuje sazbu poplatku v elektroenergetice na 2,39 Kč za měsíc na každé odběrné místo a v plynárenství na 1,34 Kč/MWh za spotřebovaný plyn.

MPO navrhuje zvýšit tyto sazby na 4,00 Kč za měsíc na každé odběrné místo v elektroenergetice a na 2,20 Kč/MWh v plynárenství.

Při navýšení sazby poplatku u elektřiny z 2,39 Kč na 4,00 Kč jde o navýšení 1,61 Kč za měsíc za každé odběrné místo, tedy ročně každé odběrné místo uhradí oproti současnému stavu o 19,32 Kč navíc bez ohledu na to, jaká je v daném odběrném místě spotřeba.

V oblasti plynárenství se jedná o navýšení z 1,34 Kč/MWh na 2,20 Kč/MWh spotřebovaného plynu, tedy o navýšení o 0,86 Kč/MWh. Dopad změny na jednotlivá odběrná místa zákazníků je přímo úměrný výši jejich ročního odběru.

Důvodem tohoto zvýšení je podle MPO potřeba pokrýt rostoucí náklady na činnost ERÚ spojené s výrazně navýšenou agendou úřadu. Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2024. K tomuto datu stanoví Energetický regulační úřad poprvé i cenu za provoz nesíťové infrastruktury pro rok 2024, jejíž součástí je právě poplatek na činnost úřadu. (sfr)


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

ERÚ dokončuje přípravy na sdílení elektřiny: Lidé budou platit o 5 korun více za elektřinu