Úřady práce si pro sociální dávky budou samy zjišťovat údaje u dodavatelů energií.

Úřady práce v Česku si pro vyplácení sociálních dávek žadatelům budou samy zjišťovat údaje žadatelů u dodavatelů energií. Žadatelům o dávky tak odpadne povinnost dokládat potvrzení o nákladech na elektřinu a plyn.

Klienti Úřadu práce ČR od 1. července nemusí u žádostí o příspěvek na bydlení povinně dokládat své náklady na energie. Stačí, aby úřadu práce dali souhlas a ten si tyto informace opatří sám od dodavatelů.

Tento krok je součástí modernizace a zlepšování služeb úřadu, konstatoval Úřad práce.

Cílem je podle něho „zjednodušit přístup k službám klientům, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoc. Díky novému propojení s dodavateli energií požadovaná data úřadu doputují sama a eliminuje se pracnost a chybovost spojená s ručním přepisováním čísel“.

„Klientům jsme slíbili zjednodušení celého systému a postupnou optimalizaci Úřadu práce. V rámci měření kvality a dostupnosti našich služeb jsme zjistili, že pro žadatele bývá často problém s dokládáním potřebných dokumentů, jako jsou právě třeba náklady na energie. Nyní pokud si klient nebude jistý, může dát souhlas Úřadu práce, aby si jeho náklady zjistil
od dodavatele sám. Je to další krok k tomu udělat pomoc dostupnější,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle úřadu nebude proces komplikovaný. Klient udělí souhlas s tím, aby si výši jeho nákladů na energie zjistil úřad přímo od dodavatele energií. Tuto možnost mohou využít klienti jak u digitálního podání v Klientské zóně Jenda, tak při osobním podání na pobočce Úřadu práce.

Stačí když v žádosti klient uvede své(ho) dodavatele energií a čísla odběrných míst (EAN – elektřina / EIC – plyn) a o nic dalšího se již nemusí starat. Všechny tyto údaje najde klient na své faktuře za elektřinu/plyn nebo ve smlouvě o dodávce elektřiny/plynu.

A pokud nezmění dodavatele, údaje se automaticky načtou i pro další období. Jedinou podmínkou, aby Úřad práce mohl automaticky stáhnout náklady, je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu napsaná na klienta nebo jinou společně posuzovanou osobu.

Žadatel může doložit potvrzení o nákladech i sám, jako tomu bylo dosud.

„Našim cílem je snižovat administrativní zátěž klientů. Příspěvek na bydlení pobírá aktuálně zhruba 280 tisíc domácností. Ty musí pravidelně dokládat své náklady na energie, což je často náročné nejen pro ně, ale také pro zpracování ze strany úřadu.“

„Snažíme se jim vyjít vstříc a zároveň snížit chybovost z přepisování čísel. Počítáme i se situací, kdy se nám informace o nákladech od dodavatelů z různých důvodů nepodaří získat.“

„V takovém případě klienti nemusí mít strach, že by třeba kvůli prodlení nedostali dávku vyplacenou včas. Pokud by se stalo, že náklady od dodavatele neobdržíme, vyzveme včas žadatele, aby je doložil on,“ vysvětlil vrchní ředitel sekce Informačních
technologií Karel Trpkoš.

S pěti velkými dodavateli má MPSV již nyní připraveno integrační rozhraní, díky kterému bude celý proces probíhat plně automaticky na obou stranách. Jedná se o ČEZ, PRE, PPAS, EON a innogy.

Zbývající společnosti se mohou na integrační rozhraní také připojit. Pokud tak neučiní, bude je Úřad práce vyzývat k doložení nákladů prostřednictvím datových schránek. Uvedenou službu mohou tedy využít klienti všech dodavatelů energií. (sfr)