Eldis Pardubice a Tatra Defence Vehicle úspěšně završily dodávky speciálních vozidel TITUS pro Armádu České republiky.

Eldis Pardubice a Tatra Defence Vehicle úspěšně završily dodávky speciálních vozidel TITUS pro Armádu České republiky. Ve středu 26. června proběhla v armádním Centru zabezpečení materiálem technických služeb ve Štěpánově u Olomouce předávka posledních objednaných kusů moderních obrněných vozidel TITUS pro Armádu České republiky.

Dodavatel, společnost Eldis Pardubice, společně s výrobcem a integrátorem, podnikem Tatra Defence Vehicle (TDV), tímto aktem splnily v požadovaném termínu celkový smluvní závazek vůči Armádě České republiky týkající se dodávek celkem 62 kusů vozidel TITUS tří verzí.

V červnu roku 2019 Ministerstvo obrany ČR zadalo zakázku na 62 obrněných vozidel TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System) na podvozku Tatra 6×6 pro českou armádu, a to ve verzích kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní (KOVVŠ), kolové obrněné vozidlo spojovací (KOVS) a místo koordinace palebné podpory (MKPP). Zakázka představuje částku okolo 6 miliard korun včetně DPH.Armáda pro své potřeby konkrétně v první fázi obdržela 20 kusů vozidel verze MKPP, v druhé fázi 36 kusů vozidel KOVS a následně 6 kusů KOVVŠ společně se šesti pracovišti štábu (PŠ). Dodávku vozidel MKPP společnosti Eldis Pardubice a TDV splnily už srpnu 2023, poté následovala vozidla KOVS a v květnu a v červnu tohoto roku projekt zakončilo předání vozidel verze KOVVŠ.

Vozidla verze KOVS byla oproti dílčímu harmonogramu kompletně předána se čtyřměsíčním zpožděním, které bylo způsobeno problémy se subdodávkami některých prvků komunikačních a informačních systémů ze zahraničí. Tyto obtíže objektivně vyplynuly jednak z dopadů celosvětové pandemie covid-19 a dále pak na ně mělo vliv i vypuknutí konfliktu na Ukrajině, kam byly primárně upřednostňovány dodávky těchto systémů a jejich součástí na úkor všech projektů neválčících zemí.

Všechny tři speciální verze určené pro AČR jsou výsledkem spolupráce několika českých firem a zahraničního partnera. Hlavním systémovým integrátorem projektu TITUS je kopřivnický podnik TDV, který měl na starosti ve spolupráci s francouzskou společností Nexter Systems výrobu koreb a kompletaci celých vozidel.

Automobilka Tatra Trucks dodala podvozkové platformy a pardubická společnost Retia zajistila dodávky elektronických komponent a speciálních nástaveb. Koncovým dodavatelem pro armádu byla společnost Eldis Pardubice.

Po podpisu smlouvy celý projekt vozidel TITUS pro AČR začal výrobou 6 prototypů, z toho jeden byl verze KOVS, jeden verze KOVVŠ a čtyři v provedení MKPP. Tyto prototypy v letech 2021 a 2022 úspěšně absolvovaly předepsané podnikové zkoušky u výrobce, kontrolní zkoušky u akreditovaných zkušeben, vojskové zkoušky u útvarů a zařízení AČR a schvalovací zkoušky opět u akreditovaných zkušeben. Poté odstartovala sériová výroba.V prvních fázích firma Nexter kopřivnické firmě dodávala zhotovené pancéřované korby, později bylo know-how jejich výroby kompletně převedeno do TDV, a v Kopřivnici tak probíhala výroba hlavních součástí vozidel TITUS i jejich konečná montáž. Součástí dodávek byly i provozní a průvodní dokumentace ke všem verzím vozidel, dále katalogy náhradních dílů a dílenských přípravků.

TITUSy plní u jednotek AČR podpůrné úkoly a nahrazují několik již zastaralých systémů, které jsou instalovány na různých platformách, především nákladních automobilech Praga V3S. Varianta KOVVŠ slouží při rozhodovacích procesech velitelů na stupni prapor i brigáda během řízení boje a zefektivňuje proces velení a řízení podřízených prvků.

Varianta KOVS je určena pro zajištění podpory a interoperability systémů velení a řízení na brigádní a praporní úrovni. Mají tedy podobné úkoly jako vozidla KOVVŠ a KOVS Pandur II 8×8 dodaná armádě rovněž společností TDV v posledních letech.

Vozidla TITUS MKPP slouží především u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, kde zajišťují procesy velení a také zabezpečují spojení a datovou komunikaci mezi jednotlivými prvky bojové sestavy dělostřeleckého oddílu s nadřízeným vševojskovým velitelem.

MKPP tedy plní roli velitelsko-štábních pracovišť jak koordinace, tak i řízení palebné podpory, a to na brigádní (SKP – Středisko koordinace palby), praporní (MKP – Místo koordinace palby), oddílové (SŘP – Středisko řízení palby) i baterijní (MŘP – Místo řízení palby) úrovni. Armádní specialisté po předání od výrobce do TITUSů MKPP implementovali a nainstalovali moderní systém řízení palby Adler III CZ, který zajišťuje plnou automatizaci procesů řízení a koordinace palby armádního dělostřelectva. Nová vozidla TITUS se letos dočkala i zahraničního nasazení v rámci úkolového uskupení AČR působícího v Pobaltí.O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa.

CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2023 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 42 mld. korun.

Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech. (sfr)