Sokolovská uhelná získá až 270 milionů korun dotací na vytvoření průmyslových zón.

Sokolovská uhelná získá až 270 milionů korun dotací na vytvoření průmyslových zón. Firma oznámila, že její strategický projekt vytvoření průmyslových zón získá podporu Evropské unie. Projekt s názvem „Sokolovská investiční a green development“ (SIGD) je druhým ze dvou strategických projektů Sokolovské uhelné.

Prvním, rovněž schváleným k transformační podpoře, je vybudování multifunkční stezky v okolí jezera Medard a zpřístupnění břehové linie jezera široké veřejnosti.

Celkové náklady projektu SIGD činí 533,7 milionu korun, přičemž maximální výše podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace by mohla přesáhnout 50 procent způsobilých výdajů projektu.

„Dosáhli jsme významného úspěchu, kterým je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace. Rozhodnutí nám umožní čerpat částku přibližně 270 milionů korun z prostředků EU na rozvoj našich průmyslových zón.“

Schválení projektu znamená, že se naplno může rozběhnout realizační fáze. Rád bych touto cestou poděkoval všem kolegům, kteří s přípravou projektu pomáhali,“ upřesnil Jiří Štěrba, jenž vede oddělení strategie, dotací a investičního rozvoje.

Smyslem projektu je nastartování rozvoje zón v lokalitách Staré Sedlo – sever a Podkrušnohorská výsypka – sever, přičemž veškerá investiční podpora půjde do místní, veřejně přístupné infrastruktury. Moderní průmyslové plochy s nízkoemisním provozem podpoří ekonomický růst oblasti i tvorbu pracovních míst.

V rámci projektu je třeba provést předinvestiční přípravu, zpracování projektových dokumentací, inženýring vedoucí k vydání nezbytných povolení, přípravu ploch, výstavbu technické a dopravní infrastruktury, která přivede a napojí sítě a komunikace do budoucích rozvojových lokalit o rozloze dohromady celkem 25,6 hektaru, informovala Sokolovská uhelná.

Projekt by měl být dokončen v prosinci 2027. (sfr)