Tuzemská ekonomika v 1. čtvrtletí vzrostla meziročně o 0,3 procenta, zpřesnil ČSÚ.

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně podle zpřesněných odhadů o 0,3 procenta. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Výkon hospodářství tak byl mírně vyšší než podle předchozích odhadů.

Původně ČSÚ odhadoval meziroční růst hrubého domácího produktu (HDP) na 0,2 procenta. Odhad mezičtvrtletního růstu naopak statistici snížili z 0,3 na 0,2 procenta.

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v prvním kvartále roku meziročně klesl o 0,2 procenta, zatímco proti předchozímu čtvrtletí o 0,2 procenta stoupl. Spotřeba domácností rostla meziročně o 1,5 procenta a mezičtvrtletně o 0,8 procenta.

Míra zisku nefinančních podniků byla v prvním čtvrtletí 46,2 procenta, tedy meziročně o 2,1 procentního bodu méně a oproti předchozímu čtvrtletí o půl bodu méně. (sfr)


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ČSÚ:

Čtvrtletní sektorové účty – 1. čtvrtletí 2024

Příjmy domácností mezičtvrtletně stouply o 0,2 %

28. 06. 2024

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně stoupl o 0,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně stoupla o 0,8 % a míra úspor klesla o 1,9 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků klesla proti předchozímu čtvrtletí o 2,4 procentního bodu.

Nefinanční podniky: míry investic a zisku kleslyMíra zisku v 1. čtvrtletí byla 46,2 %, což je o 0,5 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,1 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 6,6 %1. Míra investic klesla mezičtvrtletně o 2,4 p. b. a dosáhla 25,6 %. Meziročně se snížila o 1,1 p. b.1

Domácnosti: příjmy i spotřeba mezičtvrtletně stouply

„V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostly mezičtvrtletně příjmy i výdaje domácností a jejich míra úspor klesla o necelé dva procentní body,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl v 1. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 0,2 %, meziročně poklesl o 0,2 %1.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,8 % a meziročně se zvýšila o 1,5 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 1. čtvrtletí hodnoty 47 092 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,1 % a meziročně o 3,2 %1.

Míra úspor domácností v 1. čtvrtletí byla 18,0 %, což je o 1,9 p. b. méně oproti předchozímu čtvrtletí a o 2,1 p. b. méně než před rokem.

Míra investic v sektoru domácností mezičtvrtletně klesla o 0,1 p. b. a dosáhla 10,7 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 0,7 p. b.1

Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 1. čtvrtletí 2024 mezičtvrtletně stoupl o 0,2 % a meziročně o 0,3 %.