LAMA energy radí spotřebitelům: Jak vybrat správný energetický tarif pro domácnost. (Ilustrační foto).

Vybrání správného energetického tarifu může být pro mnoho domácností výzvou. S širokou škálou možností a různými poskytovateli může být proces rozhodování značně komplikovaný. LAMA energy proto poradila spotřebitelům, jak vybrat ten nejvýhodnější energetický tarif.

Energetické tarify jsou obvykle rozděleny do několika kategorií. Na výběr mají spotřebitelé většinou z pevných tarifů, kdy je cena energií fixní po dobu smlouvy, typicky 2-5 let.

Nebo si mohou vybrat z variabilních tarifů, kdy cena může kolísat v závislosti na tržních podmínkách. Ceny u těchto tarifů jsou často volatilní a mění se i ze dne na den.

V současnosti již někteří dodavatelé nabízí variabilní tarify, u kterých je cena zafixována na krátké období. Například český dodavatel elektřiny a plynu LAMA energy nabízí tarif s cenou fixovanou na pouhý 1 měsíc.

Zákazníci, kteří tarif využívají, se cenu za energie dozví vždy před začátkem dalšího období. Pokud by cena dramaticky vzrostla, mohou bez sankcí smlouvu vypovědět nebo přejít na jiný produkt. V opačném případě, kdy se cena drží nízko, však mohou čerpat výhodu levných energií.

Tarify se také dělí na jednotarifní, kdy je cena za energie stejná bez ohledu na čas dne. A tarify s různými cenami během dne a noci nebo ve špičce a mimo špičku jsou tarify víceúrovňové.

Jak vybrat správný tarif

Při výběru energetického tarifu by měli zákazníci zvážit několik klíčových faktorů. Nejprve zanalyzovat současnou a předpokládanou budoucí spotřebu energií. Zjistit si, kdy dochází k největší spotřebě. Zda během noci, ve dne či o víkendech.

To jim pomůže určit, zda by pro ně byl výhodnější jednotarifní nebo víceúrovňový tarif.

Dále by měli porovnat nabídky různých poskytovatelů a nezapomenout při tom přihlédnout k celkovým ročním nákladům, nikoli pouze k ceně za jednotku energie.

Také by si měli důkladně přečíst smluvní podmínky, aby pochopili případné poplatky spojené s předčasným ukončením smlouvy, možnosti obnovy smlouvy a pravidla pro změnu cen u variabilních tarifů.

Zaměřit by se měli na eventuální slevy, bonusy či další výhody, které poskytovatelé nabízí novým zákazníkům. LAMA energy například novým zákazníkům nabízí internetovou televizi na 1 rok zdarma k tarifu s cenou fixovanou na 1 měsíc.

I když už má zákazník smlouvu s dodavatelem uzavřenou, neměl by zapomenout pravidelně kontrolovat a přehodnocovat energetický tarif, zejména před koncem smlouvy.

A měl by také věnovat pozornost zprávám o změnách na energetickém trhu, které mohou ovlivnit ceny.

Výběr správného energetického tarifu pro domácnost vyžaduje trochu průzkumu a porozumění vlastní spotřebě. Zvážením všech výše uvedených faktorů mohou domácnosti ušetřit peníze a zvolit tarif, který bude nejlépe vyhovovat jejich potřebám. (kom)