E.ON bude v ČR k hledání závad na elektrickém vedení využívat automatické drony a umělou inteligenci. (Ilustrační foto).

Automatické drony při inspekcích elektrického vedení a následné vyhodnocování těchto kontrol pomocí umělé inteligence testuje ve svém provozu distributor EG.D, člen skupiny E.ON. Technici společnosti nejdříve vytvoří pomocí manuálního letu 3D model elektrického vedení velmi vysokého napětí. Následně tuto trasu nahrají do dronu, který po trase automaticky létá a pořizuje stovky snímků.

Ty pak vyhodnocuje umělá inteligence, která hledá případné poruchy, a navíc se na základě získaných dat učí odhalovat další souvislosti. Díky tomu se výrazně zkracuje doba hledání závad, čímž se zrychlují i případné opravy na elektrickém vedení. Do ostrého provozu chce EG.D tuto inovativní technologii jako první distributor v České republice nasadit od ledna příštího roku.

„Nároky na distribuční soustavu se každoročně zvyšují. Abychom mohli našim odběratelům zajistit stabilní a bezpečné dodávky elektřiny, musíme naši distribuční síť neustále rozvíjet, modernizovat a udržovat. Využíváme k tomu chytré technologie, které nám pomáhají i při kontrolách vedení na všech napěťových hladinách.“

„Pilotované drony používáme při kontrolách na vedení velmi vysokého napětí v ostrém provozu už více než rok na celém našem distribučním území. Chceme jít však ještě dále. Nasazení automatických letů a vyhodnocování získaných dat pomocí umělé inteligence je pak dalším krokem k ještě větší efektivitě při údržbě naší sítě,“ uvedl David Šafář, člen představenstva distribuční společnosti EG.D.

Umělá inteligence se stále učí

Distributor v současnosti automatické drony v kombinaci s umělou inteligencí testuje a do ostrého provozu je chce nasadit od začátku příštího roku. První zkušební lety se konaly letos v dubnu na Pelhřimovsku, kde má EG.D vybudované zcela nové vedení velmi vysokého napětí. Další ověřování pak proběhlo v červnu v okolí Hustopečí na Břeclavsku. Zde je naopak vedení staršího typu. Je to z toho důvodu, aby umělá inteligence měla k dispozici široký balík dat.

„Nejdříve je však nutné vytvořit 3D model vedení. Dronem proto nejprve naskenujeme pomocí technologie Lidar požadovanou trasu, po které následně dron automaticky poletí, a dráhu letu do něj před samotnou akcí nahrajeme. Je to z toho důvodu, abychom při testování věděli, že v letové trase není žádná překážka.“

„Na základě tohoto digitálního modelu pak bezpilotní letouny sami létají po definovaných trasách a vyfotí stovky snímků vedení. Pořízené fotografie následně validují naši pracovníci, a učí tak AI, co je závada a co ne. Umělá inteligence pak obrázky zpracovává a dokáže najít případné poruchy na vedení. Díky tomu jsme schopni zkontrolovat větší rozsahy naší distribuční sítě, ve větší kvalitě, a ještě tak výrazně rychleji řešit následné možné opravy. Také si tvoříme rozsáhlou databázi a zároveň sdílíme data i s kolegy z E.ONu z dalších zemí,“ vysvětlil Miroslav Kopt, vedoucí strategických projektů EG.D.

EG.D je teprve třetí zemí z koncernu E.ON

Právě velikost koncernu E.ON umožňuje tuzemskému EG.D čerpat zkušenosti z jiných států. Automatické drony a vyhodnocování výstupů pomocí umělé inteligence se nedávno osvědčily už v Německu nebo ve Švédsku. České EG.D je pak v rámci koncernu E.ON teprve třetí zemí, kde je tato inovativní technologie testována a plánuje se její uvedení do ostrého provozu.

Ještě před tím však budou následovat ostatní zkoušky. „Dalším krokem bude získání zkušeností s letem mimo přímý dohled pilota. Na podzim proto plánujeme rozšířit trasy, po kterých budou automatické drony létat, až na padesát kilometrů vedení velmi vysokého napětí,“ dodal Kopt.

Drony zkracují hledání závad ze dnů na hodiny

Využívání dronů, nejen těch automatických, při kontrole vedení má hned několik výhod – šetří čas, zvyšuje bezpečnost práce a minimalizuje přerušení dodávek elektřiny při hledání závad. Dříve se kontroly stožárů a vedení prováděli v terénu pomocí dalekohledu, popřípadě se kombinovaly s fyzickou kontrolou postiženého úseku, kdy montér musí vylézt nahoru a vyhodnotit situaci zblízka.

„To je sice pro identifikaci závady velmi přesné, na rozdíl od dronu ale tento způsob zabere mnohem více času kvůli dalším nutným úkonům, které s ním souvisí. Drony zkracují hledání poruch z několika dnů na pouhé hodiny, dokážeme s nimi rychleji zkontrolovat mnohem delší úseky než dříve.“

„A navíc zvyšují bezpečnost práce našich zaměstnanců. Na základě našich dat už teď víme, že drony nám velice pomáhají a automatizace dalších úkonů nám přinese další možnosti,“ podotkl Josef Basík, vedoucí provozu sítě velmi vysokého napětí EG.D.

Při využití dronu také nemusí technici zařízení pod napětím vypínat (na rozdíl od fyzické kontroly), a zákazníkům tak neomezují dodávky elektřiny.

V současnosti EG.D kontroluje vedení velmi vysokého napětí pomocí jedenácti dronů a má více než dvacítku vyškolených pilotů. Do budoucna plánuje jejich počet, stejně jako množství dronů, rozšířit. K dispozici by je měli mít například i montéři, kteří kontrolují i vedení vysokého a nízkého napětí. (sfr)