Veolia v rámci dekarbonizace ukončila po 130 letech provoz své teplárny ČSA pro Karvinou.

Veolia v rámci dekarbonizace ukončila po 130 letech provoz své teplárny ČSA. Teplárna Československé armády zásobovala teplem Karvinou a blízký Havířov. Svoji činnost zahájila v roce 1895, a má za sebou 129 let provozu. Vznik teplárny ČSA je spojen s rozvojem hornictví a koksárenství v Karviné a je synonymem historie teplárenství a vývoje energetiky v tamním regionu.

Odstavení teplárny ČSA je podle firmy konkrétním příkladem dekarbonizační strategie skupiny Veolia. Její provoz měl být ukončen na sklonku roku 2022, ale díky teplárenské výjimce pokračoval až do konce letošního května.

Uhelná teplárna ČSA byla nahrazena nově vystavěnými pěti plynovými kotli. Ve druhé etapě dekarbonizace lokality budou vybudovány nové zdroje, které nahradí zbývající uhelné kotle v Teplárně Karviná. Hlavním novým zdrojem bude multipalivový kotel na tuhé alternativní palivo a biomasu.

Původně se v prostorách teplárny vyráběla elektřina, až o sedm let později byl postaven čtyřválcový čtyřtaktní motor na koksárenský plyn. V roce 1907 již byly na místě instalovány další zdroje a první turbína o výkonu 1 MW.

Od té doby byla udržována tzv. „Centrála 1“, a v provozu byla do roku 1925, kdy došlo k její likvidaci. Důlní poklesy způsobovaly velké potíže, a proto byla postavena na ochranném pilíři jámy Jan nová strojovna s názvem „Centrála 2“. Po druhé světové válce byl i této provoz postupně likvidován a odstaven v roce 1955.

Vznik projektu na koncepci elektrárny schopné kombinované výroby elektřiny a tepla začal vnikat ještě během války. Elektrárna dostala jméno Elektrárna President Beneš a následně od roku 1952 přejmenována na Elektrárnu Československé armády.

Od roku 1963 se stala hlavním zdrojem tepla pro nově budované město Karviná. Od roku 1991 pak byl upraven název na teplárnu, která vystihovala více technickou podstatu provozu.

Při příležitosti rozloučení se s již uzavřenými prostorami Teplárny ČSA se konala 6. června akce pro bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Při této příležitosti obdrželi bývalí zaměstnanci teplárny památeční medaili, užili si společné odpoledne, a měli tak příležitost si na léta v provozu teplárny zavzpomínat. (sfr)