Tuzemská výstavba bytů v roce 2023 mírně klesla: V Česku bylo v roce 2023 dokončeno 36 tisíc nových bytů. (Ilustrační foto).

V roce 2023 bylo v Česku dokončeno 38 067 nových bytů, z toho polovina v rodinných domech a téměř 38 % v domech bytových. Nejvíce se stavělo v Praze a Středočeském kraji. Velikost bytů se meziročně nezměnila, ale narostly investiční náklady na jejich výstavbu.

Informoval o tom Český statistický úřad.

Rok 2023 nebyl pro bytovou výstavbu nejúspěšnější. Bylo dokončeno 38 067 nových bytů, což představovalo meziroční pokles o 3,4 %.

„Již měsíční údaje naznačovaly, že bytová výstavba nedosáhne takových výsledků jako v roce 2022. Přestože počet bytů v bytových domech byl meziročně téměř totožný, pokles zapříčinily byty v rodinných domech, jichž se dokončilo o 5,9 % méně,“ uvedla Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Z územního hlediska tradičně dominovaly Středočeský kraj a Praha, i přestože oba tyto regiony zaznamenaly meziroční pokles. Naopak se dařilo výstavbě v Jihočeském kraji, kde stavebníci dokončili o 17,5 % bytů více. Největší meziroční úbytek nastal v Olomouckém kraji, v němž meziročně nedostavěli ani 80 % bytů.

Nové rodinné domy se stavěly průměrně 40 měsíců, což bylo o necelý měsíc déle než v roce 2022. U bytů v bytových domech došlo po předchozím značném nárůstu opět k návratu na průměr 33 měsíců trvání výstavby.

Velikost nových bytů se zvětšila jen nepatrně, zato nastal nárůst u investičních nákladů, který se pohyboval kolem 10 %. Průměrný počet pokojů se meziročně také příliš nezměnil, opět převládaly čtyřpokojové byty v rodinných domech a dvoupokojové v domech bytových.

Podíl zděných a dřevěných nosných konstrukcí nevybočil z dlouholetého průměru, zděných bylo 74 % nových rodinných domů a s dřevěnou konstrukcí 14,6 %. U připojení na plyn se však jasně prohloubil rozdíl mezi podílem domů připojených na plynovodní síť a domů bez připojení, který v roce 2023 dosáhnul 1:3.

V energetické třídě náročnosti budov stále dominovala třída B, i když její podíl v posledních třech letech klesal. Došlo sice k mírnému nárůstu počtu domů řazených do třídy A, ale současně se zvyšoval i počet domů spadajících do třídy C. V roce 2023 jich bylo 31 %, informoval ČSÚ.