Český start-up Talentpilot s pomocí generativní umělé inteligence buduje ve firmách lepší pracovní prostředí.

Český start-up Talentpilot s pomocí generativní umělé inteligence buduje ve firmách lepší pracovní prostředí. V dnešní době, kdy kvalita pracovního prostředí rozhoduje o úspěchu či neúspěchu firem, přichází český start-up Talentpilot s revolučním přístupem k talentům a jejich rozvoji. Tento inovativní projekt, založený Tomem Zrubeckým, kombinuje generativní umělou inteligenci a psychologické poznatky, aby pomohl firmám vytvářet efektivní a harmonické týmy.

Proč lidé opouštějí své zaměstnání? Špatná pracovní atmosféra a nedostatek možností kariérního růstu jsou hlavními důvody. Ukazuje to průzkum Hays pro rok 2024. Až 27 % zaměstnanců odchází z důvodu negativního pracovního prostředí nebo nedostatku příležitostí pro rozvoj.

Tom Zrubecký si na vlastní kůži zažil, jak může management a týmová dynamika ovlivnit spokojenost v práci. Po sérii zklamání ve své kariéře si uvědomil, že klíčem k pracovní spokojenosti je prostředí jednotlivých týmů a vedení týmu těmi správnými manažery. Toto uvědomění vedlo k vytvoření Talentpilotu, digitální platformy, která je zaměřená na vytváření skvělých pracovních týmů a podporu osobního i profesního růstu jednotlivců.

Talentpilot využívá kombinaci ověřených psychologických poznatků a generativní AI k analyzování a interpretaci dat o osobnostech, hodnotách a motivacích zaměstnanců.

„Generativní AI zpracovává obrovské množství dat během několika sekund, což by lidem trvalo tisíce hodin,“ vysvětlil Zrubecký.

Díky této technologii pomáhá Talentpilot firmám budovat odolné a výkonné týmy a zároveň pomáhá firmám snižovat fluktuaci zaměstnanců a zvyšovat jejich angažovanost.

Psychologocké poznatky a generativní umělá inteligence

Digitální platforma pomáhá firmám nejen spravedlivěji vybírat nové zaměstnance, ale také lépe rozvíjet stávající týmy. Platforma Talentpilot také nabízí firmám nástroje pro zlepšení komunikace mezi manažery a zaměstnanci.

Například může navrhnout nejvhodnější způsoby, jak manažer může představit změny v týmu na základě individuálních reakcí zaměstnanců na pozitivní a negativní podněty. To pomáhá předcházet konfliktům a zvyšuje efektivitu týmové práce.

„Komunikace je klíčem k úspěchu každého týmu. Naše nástroje pomáhají manažerům lépe porozumět svým lidem a efektivněji s nimi komunikovat,“ vysvětlil Tom Zrubecký.

Jedním z klíčových prvků úspěchu Talentpilotu je jeho schopnost eliminovat předsudky ve výběrovém procesu. Náboráři například při rozhodování mezi jednotlivými kandidáty mohou být ovlivněni pocity z prvního dojmu.

Talentpilot se tento problém snaží řešit pomocí pokročilých algoritmů, které zajišťují, že výběrové řízení je co nejobjektivnější a nejférovější. To znamená, že firmy mohou být jisté, že vybírají kandidáty na základě jejich skutečných dovedností a potenciálu, a nikoli na základě předsudků.

„Naším cílem je nejen pomoci firmám najít ty nejlepší kandidáty, ale také vytvořit pracovní prostředí, kde se všichni zaměstnanci cítí angažovaní a mají možnost růst,“ podotkl Zrubecký.

Talentpilot tak nejen zlepšuje výběrové řízení, ale také přispívá k celkové spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců. Talentpilot mění způsob, jakým firmy přistupují k náboru a rozvoji zaměstnanců, a přináší do světa HR inovace, které mění pracovní prostředí. (sfr)