Investoři v Praze připravují téměř 145 tisíc nových bytů. Nabídka na trhu ale přesto nestačí prudce rostoucí poptávce a ceny bytů opět stoupají (ilustrační foto).

Trh s novými byty výrazně ožil. V letošním prvním čtvrtletí se v Praze prodalo téměř 2,5krát více než ve stejném období loni. Nabídka nových bytů ale výrazně zaostává a ceny bytů proto začaly opět růst. A to i přes to, že počet bytů, které investoři v Praze plánují postavit, neustále roste. Podle analýzy největšího rezidenčního stavitele Central Group jejich počet v metropoli dosahuje již téměř 145 tisíc.

Kvůli dlouhodobě nefunkčnímu systému povolování nových staveb se je ale nedaří v dostatečném počtu uvádět na trh.

První čtvrtletí letošního roku přineslo další výrazné oživení poptávky na pražském trhu s novými byty. Prodalo se jich zhruba 1.600, téměř 2,5krát tolik, co ve stejném období loňského roku. Výrazný vliv měly především klesající úrokové sazby a zlepšení dostupnosti hypoték.

Pozitivní roli pro podporu poptávky sehrálo také lednové snížení DPH na nové byty z 15 na 12 %, což na průměrném pražském bytě ušetřilo kupujícím zhruba čtvrt milionu korun.

Naproti tomu nabídka nových bytů na pražském trhu zůstává výrazně nedostatečná. Již déle než rok počet nových bytů ke koupi stagnuje na úrovni okolo 5.500 bytů a ke konci letošního prvního čtvrtletí dokonce mírně klesl.

„Na trh s novými byty se díky levnějším a dostupnějším hypotékám vrací dva roky odkládaná poptávka a počet prodaných bytů výrazně roste. Už se dokonce vrátil i na úroveň před pandemií. Prudce sílící poptávka ale naráží na velmi omezenou nabídku kvůli nefunkčnímu povolování a ceny bytů na trhu proto již začínají opět mírně růst,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a šéf Central Group.

POČET PŘIPRAVOVANÝCH BYTŮ NAROSTL JIŽ NA 145 TISÍC, NEDAŘÍ SE JE ALE DOSTAT NA TRH

Nabídka nových bytů ke koupi zůstává nedostatečná i přes to, že počet nových bytů, které investoři v Praze plánují postavit, neustále roste. Podle aktuální analýzy největšího rezidenčního stavitele Central Group se jejich počet meziročně zvýšil o zhruba 5 tisícovek na téměř 145 tisíc bytů.Podleanalýzy je problémem v tom, že se tyto byty kvůli nefunkčnímu systému povolování nových staveb nedaří v dostatečném počtu dostat na trh. Dlouhodobě se jich totiž povoluje jen kolem 5 tisíc ročně, přitom každoroční potřeba hlavního města je minimálně dvojnásobná.

V Praze proto prudce narůstá bytový deficit. Jen od roku 2006, od kterého Český statistický úřad publikuje data povolených bytů za Prahu, narostl pražský bytový deficit o více než 85 tisíc bytů.

PŘIPRAVOVANÉ BYTY BY MOHLY PŘINÉST BYDLENÍ PRO 300 TISÍC LIDÍ A 165 MILIARD NA DANÍCH

Rychlejší povolování a výstavba je přitom ve velkém ekonomickém zájmu státu. V aktuálních cenách hodnota všech připravovaných bytů přesahuje 1,5 bilionu korun. Při 12% sazbě by z nich stát mohl jen na DPH získat přes 165 miliard korun. Další desítky miliard by pak výstavba přinesla i hlavnímu městu formou nedávno zavedených kontribucí, tedy „dobrovolných“ příspěvků investorů městu.Uvedných 145 tisíc připravovaných bytů by zároveň mohlo poskytnout bydlení pro zhruba 300 tisíc lidí a výrazně tak pomoci řešit pražskou bytovou krizi. Analýzy Central Group také ukazují, že kvůli pomalému povolování a malému objemu výstavby jsou ceny zbytečně vyšší minimálně o 15 % a bydlení tím pádem hůře dostupné.

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – SVĚTLO NA KONCI TUNELU?

Tragickou situaci s povolováním nové výstavby podle analýzy sliboval vyřešit nový stavební zákon, který má nabýt plné účinnosti od 1. července. Především kvůli velké řadě změn a také pozdnímu představení prováděcích předpisů a digitalizace ale přináší řadu pochybností a obav, zda po jeho uvedení do praxe nenastane krátkodobý kolaps systému povolování.

Je proto potřeba systém po jeho plném spuštění velmi podrobně sledovat a vyhodnocovat s cílem co nejdříve odladit „porodní bolesti“ a minimalizovat případné škody. Česká republika si totiž nějaký větší kolaps a další prodlevy v povolování výstavby nemůže dovolit.

„Nový stavební zákon, přestože po poslední schválené novele nenaplňuje původní velká očekávání, má stále potenciál přinést do schvalovacího procesu řadu pozitivních věcí. A digitalizace je také zcela nezbytná. Takže si všichni držme palce, že uvedení nového stavebního zákona a digitalizace do praxe dobře dopadne a případné drobné problémy na počátku se podaří co nejdříve překonat,“ uzavřel Kunovský. (sfr)