Zahraniční pracovníci z dalších 9 zemí nebudou v Česku potřebovat pracovní povolení. (Ilustrační foto).

Zahraniční pracovníci z dalších 9 zemí nebudou v Česku potřbebovat pracovní povolení. Rozhodla o tom Fialova vláda. Volný přístup na tuzemský pracovní trh získají nově Australané, Američani, Japonci či Izraelci.

Volný přístup na pravovní trh České republiky se podle rozhodnutí vlády bude nově týkat také pracovníků ze Singapuru, Kanady, Velké Británie, Nového Zélandu a z Jižní Koreje.

K práci nebudou potřebovat povolení nebo zaměstnanecké karty. Počítá s tím nařízení, které schválila vláda ČR.

Podle ministerstva práce je cílem zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Opatření má usnadnit situaci zejména expertům a manažerům. Jejich seznam může kabinet upravovat podle aktuálního stavu na trhu práce po projednání se zaměstnavateli a odbory.

„Při výběru států bylo přihlédnuto zejména k tomu, že je pro Českou republiku prioritou podpora přijímání a zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků a z bezpečnostního hlediska se v případě vybraných států jedná o státy s minimálním stupněm rizika,“ uvedlo ministerstvo práce.

Lidé ze zemí mimo EU a Evropský hospodářský prostor potřebují teď k práci v Česku povolení či karty. Někteří zaměstnavatelé a investoři poukazovali na zdlouhavý postup, který komplikuje situaci při přivážení expertů.

Úřady práce evidovaly na konci prvního čtvrtletí 9821 zaměstnanců z devíti zemí na seznamu. Víc než 80 procent pracovalo na pozicích pro vysoce kvalifikované, uvedlo ministerstvo.

Lidé z devíti vybraných zemí představují jen něco přes procento zahraničních zaměstnanců v Česku, kterých bylo na konci března celkem 817 940. Ze zmíněných zemí v Česku pracuje nejvíce Britů, a to 4434. (sfr)


Plný text oznámení vlády:

Vláda schválila nařízení vlády, kterým stanovila seznam států mimo EU, EHS a Švýcarsko, jejichž státní příslušníci budou mít nově volný vstup na český trh práce. Opatření na základě nového zmocnění daného novelou zákona o zaměstnanosti, platnou od 1. července, má pomoci zaměstnavatelům získat další zdroje kvalifikovaných pracovních sil, a to ze zemí, které Česká republika považuje za bezpečné. Na seznamu, projednaném 6. května v Radě hospodářské a sociální dohody, je devět států: Australské společenství, Kanada, Nový Zéland, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Japonsko, Jihokorejská republika, Singapurská republika a Stát Izrael.