Společnost ČEZ ESCO s projektem Osvětlení za korunu šetří Červenému Kostelci miliony.

Projekt Osvětlení za korunu, který umožňuje obcím modernizovat veřejné osvětlení bez zatížení obecních financí, ušetřil od svého startu obcím v průměru 78 % elektrické energie, v Červeném Kostelci je úspora ještě vyšší a to 84,9 procent.

Nabídku kompletní výměny svítidel veřejného osvětlení v rámci projektu Osvětlení za korunu, který pro obce připravila a spustila společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. využil i Červený Kostelec. Od poloviny listopadu 2023 do konce února 2024 byly ve městě vyměněny stávající zastaralé výbojkové lampy moderními LED svítidly.

Zároveň byly všechny sloupy veřejného osvětlení nově označeny štítky s QR kódem pro snazší hlášení závad, a to nejenom na veřejném osvětlení.

„Na nový systém veřejného osvětlení jsme přistoupili především díky velkým úsporám energie. Společnost ČEZ Energetické služby, dceřiná společnost ČEZ ESCO nám pronajala svítidla na příštích deset let.“

„ČEZ Energetické služby nová LED svítidla zdarma nainstalovala a po dobu dalších deseti let, během kterých bude mít na starosti také jejich kompletní údržbu, nám je bude pronajímat za 130 000 Kč měsíčně. Po uplynutí této doby budeme moci tato svítidla odkoupit za korunu,“ uvedl starosta města Tomáš Prouza.„Doposud jsme každoročně vyčleňovali z rozpočtu cca 4-5 milionů korun na provoz a údržbu městského osvětlení. Tím pádem ušetříme v příštích deseti letech částku v řádech desítek milionů korun. Navíc odpadají vstupní investice, takže od samého začátku dojde ke snížení měsíčních nákladů na provoz veřejného osvětlení cca na jednu třetinu současné sumy. Se společností ČEZ spolupracujeme i na přípravě dalších úsporných řešení,“ doplnil starosta.

Na území celého města bylo osazeno 1 107 nových svítidel. Původní osvětlení mělo roční spotřebu 148 kW elektrické energie, přičemž současná spotřeba činí pouze 15,46 kW. Oproti starým lampám nová svítidla výrazným způsobem eliminují světelné znečištění ve městě a nerozptylují světlo do všech stran.

Společnost ČEZ Energetické garantuje plnou funkčnost svítidel po celou dobu pronájmu a řeší jakýkoliv potřebný servis na pronajatých svítidlech.

„Pokud jde o samotné hlášení závad, pro občany se nic nemění. Stále je možné veškeré závady hlásit pomocí aplikace Munipolis, ale navíc je možné hlásit závady i pomocí načtení QR kódu, který je umístěn na každém stožáru veřejného osvětlení.“

„Nahlášení závady je možné za pomocí chytrého mobilu a není potřeba instalovat žádnou novou aplikaci. Tento způsob hlášení závad zároveň usnadňuje následnou údržbu a evidenci, neboť každé hlášení je ihned přiřazeno ke konkrétnímu zařízení,“ vysvětlil René Krečmer, ředitel úseku Osvětlení ČEZ Energetické služby.

Obce si svítidla nekupují, ale pronajímají. ČEZ Energetické služby hradí všechny náklady na rekonstrukci osvětlení z úspor, které přináší výměna starého drahého systému za nový, moderní a úsporný. Starají se také o servis svítidel a po pěti až deseti letech pronájmu přechází osvětlení do majetku obcí a ty pak samy využívají úspory z nižší spotřeby.

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren.

ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dcery ČEZ ESCO patří kromě společnosti ČEZ Energetické služby také firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, CAPEXUS, ESCO Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, EP Rožnov, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort. Více na www.cezesco.cz.

Společnost ČEZ Energetické služby staví a provozuje energetická zařízení pro služby a obce. Kromě provozování elektrických zařízení (trafostanice, rozvodny, vedení VVN, VN a NN) se zabývá také výstavbou a rekonstrukcí zařízení pro tepelnou energetiku, elektroenergetiku, veřejné osvětlení a související technickou infrastrukturu.

Provozuje energetická hospodářství, lokální distribuční soustavy, centrální zásobování teplem a systémy veřejného osvětlení. Snižuje energetickou náročnost tím, že instaluje chytrá řešení. V neposlední řadě zajišťuje výrobu a dodávku tepla, plynů, pitné vody, odpadní vody, stlačeného vzduchu a distribuci elektřiny a nabízí také služby vlastní vodohospodářské laboratoře. Více na webu ČEZ Energetické služby. (sfr)