Projekt ACON propojuje elektrické soustavy z moravského Hodonína do slovenského Holíče.

Mezi českým Hodonínem a slovenským Holíčem vzniká nové 22kV propojení elektrických distribučních soustav. Investice se realizuje v rámci přeshraničního projektu ACON, jehož cílem je zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek energie příhraničním oblastem.

V okolí měst bylo vybudováno 122 moderních distribučních trafostanic s inteligentními prvky a desítky kilometrů nových optických linek.

Projekt ACON spojuje distribuční území českého EG.D, člena skupiny E.ON, a slovenské Západoslovenské distribučné (ZSD) prostřednictvím inteligentních soustav. Hlavním cílem přeshraniční spolupráce je posílení integrace trhu s elektřinou v obou zemích, zvýšení konkurenceschopnosti v regionu a zajištění bezpečných, vysoce kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny.

Modernizace a inteligentní prvky

Propojení českého Hodonína a slovenského Holíče bylo znovu zprovozněno téměř po 30 letech. Moderní síť využívá chytrých a komunikačních součástek. Díky dálkově ovládaným inteligentním prvkům je umožněno zprovoznění propojení 22 kV Hodonín–Holíč, a tím i spuštění dodávek elektřiny do příhraničních oblastí v České republice a na Slovensku, v reálném čase.

V Holíči a jeho bezprostředním okolí bude díky projektu ACON vybudováno celkem 65 kilometrů nových optických linek. Modernizace už se dočkalo 8 distribučních trafostanic, na které jsou připojeni obyvatelé města.

„V trafostanicích je implementována nová moderní technologie se smart prvky. Ty mimo jiné zajišťují i flexibilnější možnost řešení poruch a plánovaných revizí, čímž umožňují plynulou dodávku elektřiny pro všechny zákazníky od obyvatel města po podnikatelské subjekty,“ popsal za slovenskou stranu Radoslav Haluška, předseda představenstva a výkonný ředitel ZSD.Stabilní distribuce elektřiny při havarijních stavech

Okolo Hodonína bylo postaveno nebo modernizováno 114 distribučních trafostanic.

„Pro propojení Holíče a Hodonína jsme vybudovali 45 kilometrů nových optických linek a do konce projektu přibude dalších 17 kilometrů. Do distribuční sítě jsme také instalovali 70 smart prvků, a to dálkově ovládané úsekové spínače a technologie recloser,“ vysvětlil Marian Rusko, předseda představenstva společnosti EG.D.

Výhody nového propojení pocítí obyvatelé českého a slovenského příhraničí zejména v případě nestandardních nebo havarijních stavů distribučních soustav. Díky přeshraniční spolupráci bude možné si vzájemně vypomáhat v případě přerušení dodávek elektřiny.

„K rozsáhlému výpadku došlo v okolí Hodonína například v roce 2021, kdy jižní Moravu zasáhly silné bouřky spojené s ničivým tornádem. Nové propojení by v takových případech výrazně pomohlo,“ dodává Marian Rusko.

Projekt ACON

Přeshraniční projekt ACON je spolufinancován z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který zřizuje Evropská komise. Objem investic do modernizace a automatizace distribučních sítí dosáhne na Slovensku celkem 92 milionů euro a v České republice více než 90 milionů euro. Implementované inteligentní prvky přispívají k přechodu na koncept inteligentní sítě, takzvaný smart grid, díky kterému bude elektrická síť připravená na budoucnost a umožní připojování ještě většího množství obnovitelných zdrojů.

„Jsme velmi rádi, že jsme svědky zahájení provozní fáze transevropského propojení mezi Slovenskem a Českem na úrovni distribuční soustavy. Ukazuje to, jak grant CEF ve výši 91 milionů eur, který byl udělený projektu ACON, pomáhá zajistit přeshraniční toky energie a instalaci inteligentní energetické infrastruktury ve prospěch všech evropských občanů,” uvedla Ona Kostinaitė-Grinkevičienė, zástupkyně CINEA (European Climate, Infrastructure and Environmental Executive Agency – Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí). (sfr)