Česká republika může vynaložit 75 miliard Kč na podporu výrobu elektřiny a tepla, schválila Evropská komise. (Ilustrační foto).

Česko může firmám poskytnout státní podporu za 3,2 miliardy eur (75 miliard Kč) na výrobu elektřiny z nových a zmodernizovaných elektráren, které umožňují kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). České republice to schválila Evropská komise.

Toto opatření má přispět k naplnění českého Národního energeticko-klimatického plánu, Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a ke splnění unijního cíle v oblasti energetické účinnosti a snížení emisí CO2.

Česko už dříve informovalo Evropskou komisi o svém záměru podpořit výrobu elektřiny ve vysoce účinných kombinovaných elektrárnách. Program státní podpory by měl být v platnosti do 31. prosince 2025.

Odhadovaný rozpočet dotačního programu je 3,2 miliardy eur.

„Příjemci podpory mohou být provozovatelé nových nebo modernizovaných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v České republice, kteří splní definici vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny podle směrnice o energetické účinnosti,“ vysvětlila Evropská komise ve ssvém oznámení.

Způsobilé jsou všechny technologie a projekty s výjimkou těch na pevná fosilní paliva, naftu a ropu. Očekává se, že tento režim podpory přinese ročně úspory přibližně 93 milionů tun CO2.

Státní podpora plynoucí ze schváleného opatření je podle EK přiměřená a bude poskytována prostřednictvím ověřených a transparentních výběrových řízení.

Podle komise pozitivní účinky podpory převažují nad případnými negativními dopady na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. (sfr)