Atlassian AI: Nový virtuální kolega, který vám zefektivní týmovou spolupráci.

Před pár lety se zdálo využívání umělé inteligence jako sci-fi. Dnes už je umělá inteligence běžnou součástí osobního i profesního života. Především prudký rozvoj technologií založených na architektuře GPT (Generative Pre-trained Transformer) výrazně snižuje čas, který lidé tráví vykonáváním rutinních úkolů.

Společnost Atlassian, poskytovatel softwarových řešení pro týmovou spolupráci a projektový management, nechtěla tuto revoluci zmeškat. Zaměřila se na využití AI k posílení týmové produktivity prostřednictvím svého nástroje Atlassian AI, integrovaného do cloudových služeb.

Společnost Unicorn Systems poskytne podporu při zavádění řešení s využitím nástrojů Atlassian a zahrne i praktické aplikace umělé inteligence pro své klienty.

Atlassian Intelligence efektivně kombinuje nejmodernější modely vyvinuté OpenAI s platformou Atlassian, což umožňuje využití umělé inteligence přizpůsobenou specifickým pracovním postupům, která ale zároveň chrání soukromí uživatelů.

„V praxi to znamená, že uživatelé získají odpovědi na své dotazy založené na oprávněních a omezeních v jejich softwarových produktech, aniž by se dostali k obsahu, který vidět nemají,“ vysvětlil Radoslav Tokarčík, sales manager společnosti Unicorn Systems.

Maximální efektivita práce

Atlassian Intelligence zefektivňuje práci týmů různými způsoby. Například softwarové produkty jako Jira a Confluence, přičemž Jira slouží ke správě projektů a sledování problémů, zatímco Confluence je platforma pro spolupráci a sdílení informací v týmech, jsou vybaveny generativním AI editorem, který usnadňuje tvorbu obsahu a správu projektů.

„Editor je schopen upravit styl psaní tak, aby odpovídal cílovému publiku, opravit gramatické chyby a přizpůsobit text specifickým požadavkům. Ušetří také hodně času při tvorbě nových strategických dokumentů a projektových přehledů,“ uvedl Tokarčík.

Díky AI lze také snadno získat vysvětlení neznámých termínů a zkratek přímo v Confluence.

„Každému se určitě někdy stalo, že při procházení dokumentace projektu nebo interní wiki narazil na pojem či zkratku, které nerozuměl. Nyní již není potřeba hledat významy v interní databázi nebo na internetu, stačí označit termín a AI poskytne vysvětlení na místě,“ dodal Tokarčík.Pokud lidé v práci používají komunikační kanál Slack, mohou využít Atlassian Intelligence answers ve spolupráci s virtuálním agentem Jira Service Management pro rychlé získání odpovědí.

„AI dokáže prohledat znalostní bázi a během několika sekund nabídnout relevantní odkazy, aniž by bylo nutné zapojit konkrétního člověka,“ upozornil Tokarčík a zmínil že AI také umí stručně shrnout obsah záznamů v Jira Service Management nebo stránek v Confluence.

„Uživatelé tak nemusí trávit čas pročítáním celého textu, aby pochopili jeho obsah a měli přehled o aktuálních informacích,“ uzavřel Tokarčík.

Atlassian je globální lídr v oblasti softwarových řešení pro týmovou spolupráci, pomáhá týmům po celém světě dosahovat vynikajících výsledků. S širokým portfoliem produktů, které umožňují efektivní správu projektů. Atlassian podporuje více než 200 tisíc zákazníků ve více než 190 zemích.

Unicorn je evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům.

Působí na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjí Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit.

Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Její software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí. (sfr)