ČEZ vybuduje v Moravskoslezských cukrovarech nový zdroj tepla v Opavě.

Plynovou kotelnu na výrobu nízkotlaké syté páry dodají Moravskoslezským cukrovarům v Opavě ČEZ Energetické služby, dceřiná firma ČEZ ESCO. Nový zdroj tepla a páry vybuduje formou Design & Build, tedy na míru podle potřeb klienta. Kotelna o výkonu 2 x 27 a 1 x 4 tuny páry za hodinu nahradí stávající uhelné zdroje, technologickou páru firma primárně využije pro produkci cukru.

Výše investice činí 250 milionů korun. Stavba zázemí pro nové plynové kotle začne během letošního podzimu.

„Výroba cukru je velmi energeticky náročná, nová technologie nám umožní redukovat emise, optimalizovat náklady na energie a snížit množství emisí. Snížení emisí CO2 je závazkem společnosti a významným příspěvkem životnímu prostředí. Nové kotle jsou schopné upravit svoji činnost podle aktuálních sezónních výrobních potřeb našeho cukrovaru,“ uvedl Adrián Šedivý, jednatel společnosti Moravskoslezské cukrovary.

„Cukrovarnictví je vedle pivovarnictví naprostou klasikou potravinářské výroby v Česku s obrovskou tradicí. Ani takto zavedené obory se ale neobejdou bez inovací, investic do větší efektivity a snižování uhlíkové stopy. Nová parní kotelna je nejen ekologičtější, ale také efektivnější a spolehlivější než dosavadní uhelné zařízení,“ prohlásil generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby Libor Štěpán.

Moravskoslezské cukrovary jsou dceřinou společností rakouského koncernu AGRANA. Má dva výrobní závody: v Hrušovanech nad Jevišovkou kde je sídlo společnosti a odštěpný závod Opava. Celkově skupina vyrábí cukr v devíti provozech v Rakousku, Česku, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Bosně a Hercegovině.

ČEZ Energetické služby jsou dodavatelem energetických staveb, rekonstrukcí a projektů energetických úspor. Realizuje rozsáhlejší energetické celky ve všech oblastech včetně výstavby kotelen, lokálních výtopen, výměníkových stanic, kogeneračních jednotek, systémů CZT a všech zařízení pro tepelnou energetiku a elektroenergetiku včetně rozvoden.

ČEZ ESCO je předním českým expertem na úsporná energetická řešení, dodavatel bezemisní a zelené energie a partner českého průmyslu a veřejné správy na cestě k dekarbonizaci a udržitelnosti. Zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb – od instalace decentrálních ekologických zdrojů včetně bateriových úložišť, přes firemní elektromobilitu na klíč až po projekty energetických úspor a komplexní dodávky technického zabezpečení budov (TZB).

ČEZ ESCO chce do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků. Mezi dcery ČEZ ESCO patří společnosti firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN a KART. (sfr)