Ceny průmyslových výrobců v ČR meziročně vzrostly o 1,4 %. Zemědělské ceny klesly o 13,4 %.

Ceny zemědělských výrobců v Česku klesly v dubnu tohoto roku o 3,5 % a meziročně byly nižší o 13,4 %. Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 0,2 % a meziročně byly vyšší o 1,4 %. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly o 0,2 % a meziročně byly vyšší o 2,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,7 % a meziročně byly vyšší o 3,4 %.

„V meziročním srovnání se ceny v průmyslu v dubnu po třech měsících vrátily k růstu, a to o 1,4 %. V zemědělství ceny meziročně klesly již dvanáctý měsíc v řadě, tentokrát o 13,4 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 2 % a ceny tržních služeb pro podniky o 3,4 %,“ upozornil Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,5 %. Klesly ceny obilovin o 0,9 %, ovoce o 8,7 % a brambor o 14,1 %. Vzrostly ceny skotu o 2,8 %, olejnin o 1,7 %, drůbeže o 1,6 %, prasat o 1,4 % a vajec o 1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 13,4 % (v březnu o 13,2 %).

V rostlinné výrobě ceny klesly o 18,6 %. Nižší byly ceny zeleniny o 21,5 %, olejnin o 13,8 % a obilovin o 27,5 %. Zvýšily se ceny ovoce o 55,6 % a brambor o 19,5 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 7,2 %.

Klesly ceny vajec o 20,5 %, mléka o 10,1 % a drůbeže o 7,2 %. Ceny skotu byly vyšší o 4,2 % a prasat o 0,4 %.

Meziměsíčně byly ceny průmyslových výrobců vyšší o 0,2 %. Vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a přípravků se zvýšily o 1,4 %, oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 0,7 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 1,2 %.

Snížily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,1 %, elektrických zařízení o 0,8 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,3 % a potravinářských výrobků o 0,1 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 1,4 %. (v březnu se ceny nezměnily).

Vyšší byly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 5,1 %, motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 4,4 % a oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 6,0 %.

Klesly ceny potravinářských výrobků o 4,5 %, z toho zejména rostlinných a živočišných olejů a tuků a mlýnských a škrobárenských výrobků shodně o 19,7 %.

Ceny základních kovů byly nižší o 8,2 % a dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 11,5 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly ceny energií o 5,7 % a výrobků investiční povahy o 4,1 %. Snížily se ceny meziproduktů o 3,6 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií byly meziročně nižší o 0,4 % (v březnu o 1,1 %).

Ceny stavebních prací dle odhadů se meziměsíčně zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 2 % (stejně jako v březnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,5 % (v březnu nižší o 1,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,7 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti produkce filmů, videozáznamů, televizních pořadů a zvukových nahrávek o 10,2 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,5 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,1 %.

Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,4 % (v březnu o 4,1 %). Ceny za služby v oblasti zaměstnání vzrostly o 7,7 %, za služby v oblasti nemovitostí o 7,4 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 6 %.

Vyšší byly ceny za právní a účetnické služby o 5,8 % a za vydavatelské služby o 4,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 3,2 % (v březnu o 3,7 %).
Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2024 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně snížily o 0,5 % (v únoru o 1,0 %). Nejvíce klesly ceny v Bulharsku o 3,4 %. V Rakousku byly ceny nižší o 1,3 %, na Slovensku o 0,5 %, v Polsku o 0,3 % a v Česku o 0,1 %.

V Německu ceny vzrostly o 0,2 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku a Švédsku shodně o 0,9 %. V březnu v EU meziročně klesly ceny o 7,6 % (v únoru o 8,2 %).

Ceny se snížily zejména na Slovensku o 24,6 %, v Irsku o 19,8 % a v Belgii o 13,4 %. V Rakousku byly ceny nižší o 10,3 %, v Polsku o 9,9 % a v Německu o 2,9 %. V Česku se ceny nezměnily. Ceny vzrostly v Lucembursku o 16,5 % a na Maltě o 0,7 %, uvedl ČSÚ.