EPH propojí budoucí zdroje financování se svou strategií energetické transformace. (Ilustrační foto).

Energetický a průmyslový holding (EPH) vypracoval klíčový dokument „Green Finance Framework“, tedy rámec pro „zelené financování“, který společnosti umožní vydávat „zelené“ finanční instrumenty, jako například dluhopisy, úvěry, úvěrové nástroje typu „Schuldschein“ a další formy „zelených“ dluhových nástrojů.

EPH si na tento rámec vyžádal externí posudek („Second Party Opinion“) od společností S&P Global, která rámci přiřadila takzvaný světle zelený odstín („Light Green Shading“), a Sustainable Fitch, která udělila hodnocení „Good“. Oba externí hodnotitelé považují rámec za slučitelný mimo jiné s Principy zelených dluhopisů ICMA („ICMA Green Bond Principles“).

Informoval o tom EPH v oficiálním vyjádření.

EPH zároveň zveřejnil své nové cíle v oblasti snižování emisí. Aby ostatní mohli lépe posoudit míru ambice těchto cílů, rozhodl se EPH stanovit cíle v souladu se zavedenými vědecky podloženými metodikami. Během příštích deseti let chce EPH snížit emisní intenzitu svých evropských elektráren v souladu s cílem udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2°C.

Pro účely tohoho stanovení EPH využil scénáře iniciativy „Transition Pathway Initiative“. Snížení emisní intenzity plánuje EPH dosáhnout především ukončením výroby elektřiny z uhlí, snížením počtu hodin plného zatížení plynových elektráren a jejich postupným přechodem na obnovitelné plyny jako vodík.

V dlouhodobém horizontu usiluje EPH o dosažení nulových čistých emisí („net zero“) svých provozů do roku 2050. Podle jasně definované vize EPH budou všechna jeho aktiva součástí bezuhlíkového energetického systému, a proto bude své budoucí kapitálové výdaje směřovat na adaptaci svého portfolia na plně dekarbonizovanou budoucnost.

Kritéria pro posouzení, zda jsou daná aktiva způsobilá k financování prostřednictvím zelených finančních nástrojů, jsou úzce navázána na kritéria taxonomie EU pro zmírňování změny klimatu. Tím je zajištěno, že prostředky zeleného financování budou alokovány na aktiva potřebná k dosažení cílů EU v oblasti dekarbonizace.

Klíčovými aktivy způsobilými pro zelené financování jsou úseky plynárenské sítě přizpůsobené k využívání vodíku, elektrická distribuční soustava, systémy dálkového vytápění a plynové kogenerační jednotky a elektrárny připravené na spalování vodíku, uvedla firma.

„Po vypracování komplexního plánu energetické transformace a stanovení dekarbonizačních cílů jsme si plně uvědomili, jak je důležité zvyšovat transparentnost a odpovědnost vůči investorům a bankovním partnerům a úzce navázat jimi poskytovaný kapitál na dekarbonizační strategii EPH.“

„Naše investice budeme i nadále směřovat do projektů, které budou mít výrazný pozitivní dopad na dekarbonizaci. Jsme přesvědčeni, že tímto krokem pomůžeme lépe pochopit naše ambice v oblasti ESG a přispějeme k diverzifikaci naší investorské základny,“ vysvětlil Gary Mazzotti, člen představenstva a ředitel pro oblast ESG ve společnostech EP Power Europe a EP Infrastructure, obou hlavních piliřích skupiny EPH. (sfr)