Cestovní ruch v ČR: Růst pokračoval. V letošním 1. čtvrtletí přijelo 4,1 milionu hostů.

Růst návštěvnosti v Česku pokračoval již dvanácté čtvrtletí v řadě. V 1. čtvrtletí letošního roku přijelo do hromadných ubytovacích zařízení 4,1 milionu hostů, kteří zde strávili 10,6 milionu nocí. Meziročně se návštěvnost zvýšila o 9,9 % a přenocování vzrostlo o 7,7 %.

Informoval o tom Český statistický úřad.

Vyšší počet hostů i strávených nocí byl zaznamenán u domácí i zahraniční klientely. Nepřetržitý meziroční růst návštěvnosti i přenocování pokračoval již od 2. čtvrtletí 2021.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl v 1. čtvrtletí 2024 oproti stejnému období roku 2023 o 7,7 % na celkových 10,6 milionu nocí. Zahraniční klientela strávila v Česku meziročně o 17,2 % více nocí a přenocování domácích hostů vzrostlo o 0,6 %.

„V prvním čtvrtletí roku 2024 se ve sledovaných zařízeních ubytovalo celkem 4,1 milionu hostů, což představovalo zvýšení příjezdů o 9,9 %. Zahraničních turistů přijelo téměř o pětinu více oproti stejnému období roku 2023 a počet domácích hostů vzrostl o 3,6 %,“ uvedl Roman Mikula, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Hotely zaznamenaly meziroční zvýšení návštěvnosti o 11,9 % a v 1. čtvrtletí letošního roku se zde ubytovalo 3,2 milionu hostů. V těchto zařízeních pak turisté strávili 7,4 milionu nocí, což představovalo meziroční růst přenocování o 10,5 %. Penziony zaznamenaly meziroční zvýšení počtu hostů o 0,5 %, ale přenocování v této kategorii kleslo o 1,6 %.

Ostatní hromadná zařízení, kam spadají například kempy, chatové osady nebo turistické ubytovny, vykázala růst jak návštěvnosti (o 7,7 %), tak i přenocování (o 4,5 %).

Regionálně počet ubytovaných hostů v 1. čtvrtletí letošního roku ve srovnání se stejný obdobím předchozího roku vzrostl téměř ve všech krajích České republiky. Výjimku tvořil pouze Pardubický kraj, kde návštěvnost klesla o 1,6 %. Nejvyšší meziroční nárůst ubytovaných turistů (+16,9 %) byl zaznamenán v Praze, kam přijelo 1,6 milionu klientů.

Zvýšení návštěvnosti o více než desetinu bylo monitorováno také v krajích Vysočina, Jihočeském a Karlovarském. Přenocování vzrostlo v 9 krajích, nejvíce na Vysočině a v Praze. Naopak pokles počtu nocí byl zaznamenán v Libereckém, Plzeňském, Pardubickém, Ústeckém a Olomouckém kraji. Rezidenti strávili nejvíce nocí v Královehradeckém kraji, nerezidenti již tradičně v Praze.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí ubytovalo o 18,1 % více oproti stejnému období předchozího roku. Nejvíce návštěvníků (0,5 mil.) přijelo z Německa a více než 100 tisíc hostů bylo ubytováno také ze Slovenska, Polska, Velké Británie a Itálie.

Mezi deseti nejčastějšími národnostmi vykázali pokles pouze hosté z Ukrajiny, a to o 11 %. Nejvíce nocí zde strávili klienti z Německa (1,5 milionu), Slovenska (347 tis.) a Polska (328 tis.). (sfr)