Unicorn Systems a německý operátor přenosové soustavy TenneT spolupracují na unikátním nástroji pro validaci nákladů za redispečink.

Společnost Unicorn Systems zvítězila v tendru vyhlášeném německým operátorem přenosové soustavy TenneT. Česká firma tak získala dlouhodobý kontrakt na dodávku a následnou podporu nástroje pro validaci nákladů za redispečink. Tento projekt představuje významný krok v podpoře transparentnosti a zvyšování efektivity mezinárodní spolupráce provozovatelů přenosových soustav, což je klíčový aspekt pro zajištění energetické bezpečnosti a stability v celém regionu.

Redispečink je proces, kdy operátoři přenosové soustavy přesouvají výrobu z jedné elektrárny na jinou tak, aby optimalizovali toky v síti a předešli přetížení přenosové soustavy. Kvůli nárůstu výroby z obnovitelných zdrojů energie a nedostatečným síťovým kapacitám náklady na redispečink enormně rostou, jen v Německu se jedná každoročně o přibližně čtyři miliardy eur.

Nyní se zároveň změní způsob rozpočítání nákladů za redispečink – náklady budou rozdělovány centrálně na základě tzv. „Polluter pays principle“ (tj. ti, kteří způsobují tzv. úzká hrdla v síti, nesou odpovídající náklady). Jedná se o významný krok k větší efektivitě a transparentnosti v rozdělování finančních zátěží spojených s mitigací úzkých míst v přenosové soustavě.

Řešení je vytvořeno na platformě Griffin, která je implementována v Unicorn Mobile-First IoT-Ready Cloud Architecture na jejímž vývoji se podstatným způsobem podílí zakladatel Unicornu Vladimír Kovář. Griffin zahrnuje sadu modulů a technických komponent pro analýzu energetických sítí, práci se síťovými modely a podporu provozního plánování, a to jak na lokální úrovni v rámci jednoho provozovatele přenosové soustavy, tak na regionální až celoevropské úrovni.

TenneT se jako první operátor přenosové soustavy (TSO) v Evropě zaměřil na automatizaci validačního procesu nákladů redispečinku, což je vzhledem k jejich finančnímu objemu pochopitelné. Dle analýzy, kterou inicioval právě TenneT, bude navíc objem německého redispečinku v nejbližších letech dále narůstat.

Hlavním cílem nástroje pro validaci sdílení nákladů (Cost Sharing Validation Tool – CSV) je tedy ověření, že náklady a příjmy přiřazené německým provozovatelům přenosových soustav jsou správně spočítány.

„Nástroj CSV slouží k validaci předběžných i konečných nákladů a příjmů, včetně dílčích kroků vedoucích k jejich výpočtu. Procesy validace mohou být automatizovány nebo prováděny ručně, což poskytuje uživatelům flexibilitu a zajišťuje důkladnou kontrolu výsledků. Nástroj zahrnuje funkci monitorování nákladů přiřazených jednotlivým síťovým prvkům a zajišťuje vysokou kvalitu vstupních dat.“

„Následuje simulace na centrální platformě pro sdílení nákladů, přičemž výsledky simulace jsou porovnávány s původními daty a prahovými hodnotami. Díky tomu je možné rychle a efektivně identifikovat odchylky. CSV navíc poskytuje nepřetržité hodnocení platnosti výsledků výpočtů sdílení nákladů, což pomáhá odhalovat systémové chyby, předcházet potenciálním problémům s centrální platformou a slouží i pro pro účely interních a externích auditů,“ vysvětlil Jan Konrád, obchodní ředitel společnosti Unicorn Systems.

Díky tomuto řešení bude TenneT lépe připraven na změny v evropské energetice.

„Jsme přesvědčeni, že náš inovativní přístup k řešení CSV a moderní technologie platformy Griffin budou inspirací i pro další evropské operátory přenosových soustav,“ dodal Konrád.Unicorn je evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustřeďuje na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu zákazníkům.

Působí na trhu již od roku 1990 a za tu dobu vytvořila řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjí Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit.

Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

V roce 2007 založila Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro spolupracovníky.

TenneT je přední evropský operátor přenosové soustavy, který zajišťuje spolehlivý, bezpečný a nepřetržitý přenos elektrické energie k milionům domácností a podniků v Německu a Nizozemsku.

Své inovační schopnosti využívá k podpoře integrace obnovitelných zdrojů energie a přechodu k udržitelnější energetické budoucnosti. (kom)