Hospodaření vládních institucí České republiky skončilo v roce 2023 v deficitu 3,7 % HDP

Hospodaření vládních institucí skončilo v roce 2023 v deficitu 3,7 % HDP. Zadlužení sektoru vládních institucí na konci roku 2023 dosáhlo 44 % HDP. Výsledky hospodaření vládních institucí byly notifikovány Eurostatem.

Informoval o tom Český statistický úřad.

“Sektor vládních institucí hospodařil s deficitem ve výši 3,7 % HDP a jeho zadlužení dosáhlo úrovně 44,0 % HDP,“ uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Během ověřovacího cyklu Eurostat došel k závěru, že část přijatých důchodů z vlastnictví není dle mezinárodní metodiky příjmem, ale finanční transakcí.

Na základě stanoviska Eurostatu byla provedena změna, v důsledku níž došlo ke zhoršení výsledku hospodaření za rok 2023 o 28,7 mld. Kč.


Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2020–2023

  Rok
2020 2021 2022 2023
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí mil. Kč -329 216 -312 329 -215 355 -268 401
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí mil. Kč 2 149 822 2 566 731 2 997 615 3 228 369
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP % -5,8 -5,1 -3,2 -3,7
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP % 37,7 42,0 44,2 44,0

V průběhu ověřovacího cyklu bylo též pozměněno saldo hospodaření vládních institucí za rok 2021. I v tomto případě došlo ke snížení příjmů z důchodu vlastnictví a současně ke zhoršení výsledku hospodaření o 1,7 mld. Kč. (sfr)