ERÚ dal pokutu 1,2 mil. Kč firmě ELGAS ENERGY za pozdní vyúčtování a zadržování přeplatků. (Ilustrační foto).

Energetický regulační úřad (ERÚ) udělil pokutu ve výši 1,2 milionu korun firmě ELGAS ENERGY. Důvodem bylo to, že tento dodavatel energií podle zjištění úřadu neprováděl řádně vyúčtování dodávek elektřiny a plynu a navíc zákazníkům zadržoval přeplatky.

Úřad to uvedl na svých webových stránkách.

ERÚ během kontrol provedených v letech 2022 a 2023 zjistil, že ELGAS porušil povinnosti vyplývající z energetického zákona, tedy v daném termínu bezplatně vyúčtovat dodávku elektřiny a plynu. Stalo se tak v nejméně 151 případech.

Z toho v 84 případech dodavatel zadržoval přeplatky za energie v celkové výši skoro 1,3 milionu korun.

V první instanci regulátor rozhodl o udělení pokuty loni v listopadu. ELGAS se proti rozhodnutí podal odpor, kde se hájil tím, že vyúčtování ve všech případech provedl, i když s časovým zpožděním.

Dále se hájil tím, že k opožděnému vyúčtování došlo u méně než 6 procent z tehdejšího počtu zákazníků. ELGAS dále zpoždění vysvětloval organizačními důvody, a sice odkupem zákaznických portfolií od jiných dodavatelů.

Rozhodnutí v druhé instanci vydal ERÚ na počátku dubna a potvrdil zde výši pokuty z prvoinstančního řízení.

„Posuzovaným přestupkem byl narušen zájem na ochraně práv zákazníků na řádném vyúčtování. Pokračující přestupek byl spáchán značným počtem 151 dílčích útoků, a tyto dílčí útoky byly páchány během delšího období takřka roku a půl. Na straně účastníka řízení se tudíž nejednalo o nahodilá pochybení, ale o pochybení minimálně pravidelného charakteru,“ konstatoval ERÚ ve svém rozhodnutí.

Regulátor také upřesnil, že už v květnu 2022 usvědčil firmu ELGAS Energy z neplnění té samé povinnosti a udělil ji tehdy pokutu ve výši 100 tisíc korun.

Firma ELGAS Energy na svých stránkách o sobě mj. uvádí: „Jsme stabilní společnost obchodující s plynem a elektřinou na českém trhu, kde působíme již od roku 2013. Načerpali jsme velmi mnoho zkušeností, které se odrážejí na kvalitě služeb poskytovaným našim klientům a také v tradingu, kde dokážeme efektivně a výhodně nakoupit energie“. (sfr)