Státní dluh České republiky se na konci března zvýšil na 3,22 bilionu korun.

Státní dluh České republiky se letos do konce března zvýšil o 110 miliard korun na celkem 3,221 bilionu Kč. Oznámilo to Ministerstvo financí ČR. Na každého obyvatele Česka tak teoreticky připadá dluh 296 tisíc korun.

„Letošní nárůst je dán zejména prodejem státních dluhopisů v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024 za účelem průběžného krytí schodku státního rozpočtu, který ke konci března dosáhl výše 105 miliard korun,“ zdůraznilo ministerstvo.

Míra zadlužení stoupla na 43,6 procenta hrubého domácího produktu, což je nejvyšší hodnota od vzniku státu.

Loni za celý rok stoupl státní dluh o 216 miliard. Míra zadlužení ale loni klesla na 42,3 procenta hrubého domácího produktu ze 42,7 procenta v roce 2022.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká hlavně hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu ministerstvo uvedlo, že v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024 došlo k dynamickému prodlužování průměrné doby do splatnosti vydávaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, když byly prodány státní dluhopisy na primárním a sekundárním trhu v celkové jmenovité hodnotě 78,7 miliardy Kč s průměrnou zbytkovou dobou do splatnosti 11,2 roku.

„To je o 2,7 roku více než ve stejném období v předchozím roce 2023 a o 2,1 roku více než za celý rok 2023,“ podotkl úřad.


PLNÝ TEXT ZPRÁVY MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. čtvrtletí 2024
19.04.2024

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, prostřednictvím které je prezentován stav realizace operativního programu financování a plánu emisní činnosti ve vztahu k vyhlášeným strategickým cílům a limitům konkretizovaným ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024, která byla uveřejněna dne 4. ledna 2024.

Dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů za období od druhého čtvrtletí roku 2023 do prvního čtvrtletí roku 2024, přičemž v rámci celkového hodnocení byly za toto období nejaktivnější tyto tři banky: PPF banka a.s., KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a. s. a Société Générale / Komerční banka, a.s.

Absolutní nominální korunová hodnota státního dluhu ke konci prvního čtvrtletí roku 2024 dosáhla úrovně 3 220,8 mld. Kč, což oproti konci roku 2023 představuje o nárůst o 109,9 mld. Kč. Tato skutečnost je dána zejména prodejem státních dluhopisů v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024 za účelem průběžného krytí schodku státního rozpočtu, který ke konci března dosáhl výše 105,0 mld. Kč. 

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2024 došlo k dynamickému prodlužování průměrné doby do splatnosti vydávaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, když byly prodány státní dluhopisy na primárním a sekundárním trhu v celkové jmenovité hodnotě 78,7 mld. Kč s průměrnou zbytkovou dobou do splatnosti 11,2 roku, což je o 2,7 roku více než ve stejném období v předchozím roce 2023 a o 2,1 roku více než za celý rok 2023.

V prvním čtvrtletí 2024 došlo k potvrzení stávajícího ratingového hodnocení ze strany agentury Moody’s na úrovni Aa3 pro dlouhodobé závazky v domácí i v zahraničních měnách se stabilním výhledem. Mezi přednosti České republiky tato agentura zařazuje silný hospodářský růst, konkurenceschopnou ekonomiku nebo vysokou kvalitu institucí.

Dále také agentura Fitch Ratings potvrdila stávající ratingové hodnocení na úrovni AA pro dlouhodobé závazky v domácí i v zahraničních měnách, přičemž tato agentura současně České republice zlepšila výhled na stabilní. Podle agentury Fitch Ratings česká ekonomika překonala postupné pandemické a energetické cenové šoky bez trvalých dopadů na dlouhodobý ekonomický růst.