Smlouva na dobu neurčitou nabízí flexibilitu. Na dobu určitou umožní lepší plánování. (Ilustrační foto).

LAMA energy radí zákazníkům, zda je pro ně při výběru dodavatele energií výhodnější smlouva na dobu určitou či neurčitou. Smlouva na dobu neurčitou nabízí větší flexibilitu. Smlouva na dobu určitou zase umožní lepší plánování rozpočtu, uvedla firma.

Volba mezi smlouvou na dobu určitou či neurčitou při výběru dodavatele energií může být pro mnohé zákazníky náročným rozhodnutím, uvedla společnost.

A to obzvláště nyní, kdy spotřebitelé v uplynulém období zažili mimořádné výkyvy v cenách plynu i elektřiny.

Nabídla proto rozbor výhod a nevýhod obou typů smluv s dodavatelem.

Smlouva na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou je závazek na předem stanovené období, během kterého se zpravidla nemění cena energií. Při výběru této možnosti by zákazníci měli vzít v úvahu několik aspektů.

  • Výhody smlouvy na dobu určitou

Cena energií je u smluv na dobu určitou fixní po celou dobu trvání smlouvy, což umožní lepší plánování rozpočtu. Navíc jsou zákazníci chráněni v případě, kdy dojde ke kolísání trhu a ceny se zvýší.

„Patříte-li navíc k těm, kteří neradi řeší změny a nechtějí se zajímat o vývoj energetického trhu, může vám smlouva na dobu určitou vyhovovat více,“ vysvětlil Jakub Tobiáš z LAMA energy.

Nevýhody smlouvy na dobu určitou

U smluv na dobu určitou nemají zámkazníci prakticky žádnou flexibilitu, a pokud by se rozhodli smlouvu vypovědět, u většiny dodavatelů zaplatí sankce za předčasné vypovězení.

A pokud by došlo k výraznému snížení cen energií, nemohou se těšit na jakékoliv úspory. Jejich cena energie totiž zůstane fixovaná po celou dobu trvání smlouvy.

Smlouva na dobu neurčitou

Na druhou stranu, smlouva na dobu neurčitou nabízí větší flexibilitu, ale také může přinést určité nejistoty. Spotřebitelé by proto měli pečlivě zvážit následující body.

  • Výhody smlouvy na dobu neurčitou

U smlouvy na dobu neurčitou mají zákazníci možnost vyšší flexibility. Smlouvu mohou kdykoliv vypovědět, obvykle s tříměsíční výpovědní lhůtou a bez sankcí. Dodavatelé však mohou výpovědní lhůtu stanovit kratší.

Nevýhody smlouvy na dobu neurčitou

Ceny energií u smluv na dobu neurčitou zpravidla nejsou fixované, což může vést k razantnímu zvýšení měsíčních výdajů za energie. Pokud je navíc výpovědní lhůta 3 měsíce, i když zákazník smlouvu kvůli navýšení cen vypoví, pár měsíců si připlatí.

  • Krátkodobá fixace u LAMA energy

LAMA energy svým zákazníkům nabízí možnost krátkodobé fixace cen u smluv na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

„Funguje to tak, že vždy zveřejníme cenu energií na následující měsíc či dva podle předpokládaného vývoje na burze, a tato cena je na tu dobu fixovaná. Pokud by se cena zvýšila, zákazník se to dozví včas a může tento produkt změnit na jiný a výhodnější,“ objasnil Jakub Tobiáš z LAMA energy.

Výběr mezi smlouvou na dobu určitou a neurčitou závisí na individuálních potřebách a preferencích zákazníků. Důležité je pečlivě zvážit všechny faktory a případně se poradit s odborníkem nebo energetickým poradcem, který může pomoci s rozhodnutím na základě aktuálních informací a trendů na trhu s energiemi. (sfr)