eny zemědělských výrobců v březnu klesly o více než 13 %, v průmyslu ceny stagnovaly . (Ilustrační foto: redakční koláž).

Ceny tuzemských zemědělských výrobců v březnu meziročně klesly o 13,2 %, když ale meziměsíčně vzrostly o 3,2 %. Významně narostly ceny ovoce (o 59 %) a brambor (o 24,2 %). Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,1 %, meziročně zůstaly na stejné úrovni.

Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 1,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,7 % a meziročně byly vyšší o 4,1 %.

Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

„V meziročním srovnání se ceny v průmyslu nezměnily. V zemědělství se ceny meziročně snížily již jedenáctý měsíc v řadě, tentokrát o více než 13 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 1,6 % a ceny tržních služeb pro podniky o 4,1 %,“ upozornil Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 3,2 %. Vzrostly ceny konzumních jablek o 6,9 %, prasat o 3 %, skotu o 2,3 % a vajec o 1,9 %.

Ceny obilovin klesly o 1,2 % a drůbeže o 1,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 13,2 % (v únoru o 18,7 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 15,5 %.

Nižší byly ceny zeleniny o 10,2 %, olejnin o 18,1 % a obilovin o 31,3 %.

Zvýšily se ceny ovoce o 59 % a brambor o 24,2 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 10,5 %. Klesly ceny vajec o 25,8 %, mléka o 14,4 % a drůbeže o 9,0 %. Ceny prasat byly vyšší o 2,3 % a skotu o 1,3 %.

Meziměsíčně byly ceny průmyslových výrobců nižší o 0,1 %. Klesly ceny v oddíle elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,5 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,1 %.

Snížily se ceny kovodělných výrobků o 0,8 %, dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 0,9 % a ropy a zemního plynu o 1,3 %. Ceny chemických látek a přípravků se zvýšily o 3,0 %, základních kovů o 1,2 % a potravinářských výrobků o 0,7 %, z toho masa a výrobků z masa o 1,1 %.

Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu meziročně nezměnily. (v únoru se snížily o 0,9 %). Klesly ceny potravinářských výrobků o 5 %, z toho zejména rostlinných a živočišných olejů a tuků o 22,2 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 19,8 % a průmyslových krmiv o 17,8 %.

Nižší byly ceny základních kovů o 8,5 %, chemických látek a přípravků o 5,1 % a dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 14,7 %. Vzrostly ceny motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 3,7 %, oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 5,4 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,6 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se snížily ceny meziproduktů o 4,6 % a zboží krátkodobé spotřeby o 0,9 %. Ceny energií vzrostly o 2,6 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií byly meziročně nižší o 1,1 % (v únoru o 1,7 %).

Ceny stavebních prací dle odhadů i ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se meziměsíčně zvýšily shodně o 0,3 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 1,6 % (stejně jako v únoru). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,8 % (v únoru o 1,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,7 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 9,7 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání se zvýšily o 2,6 % a ceny za služby v oblasti nemovitostí o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,1 % (v únoru o 4,9 %). Ceny za reklamní služby a průzkum trhu a za služby v oblasti zaměstnání vzrostly shodně o 10,3 % a za služby v oblasti nemovitostí o 8,0 %. Vyšší byly ceny za právní a účetnické služby o 6,5 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 6,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 3,7 % (v únoru o 4,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2024 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně klesly stejně jako v lednu o 0,9 %. Nejvíce se snížily ceny v Estonsku o 7,2 %, na Slovensku o 5,6 % a v Irsku o 4,2 %.

V Rakousku byly ceny nižší o 0,9 % a v Německu o 0,4 %.

V Česku ceny vzrostly o 0,5 % a v Polsku o 0,3 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 1,4 %. V únoru byly ceny v EU meziročně nižší o 8,1 % (v lednu o 7,9 %). Ceny klesly zejména na Slovensku o 25,5 %, v Irsku o 24,2 % a v Itálii o 14,2 %. V Rakousku se snížily ceny o 10,5 %, v Polsku o 10 %, v Německu o 4,1 % a v Česku o 0,9 %.

Nejvíce vzrostly ceny v Lucembursku o 17,2 %. (sfr)