Skupina CSG zvýšila v roce 2023 tržby o dvě třetiny, EBITDA vzrostla víc než dvojnásobně.

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) zvýšila v roce 2023 tržby o dvě třetiny, když její EBITDA vzrostla víc než dvojnásobně.Tržby skupiny za rok 2023 dosáhly 1,73 miliardy EUR (necelých 42 miliard Kč), což představuje meziroční nárůst o 71 %.

EBITDA za rok 2023 dosáhla 439 mil. EUR (více než 10,5 miliard Kč) a meziročně vzrostla víc než dvojnásobně. EBITDA marže byla v uplynulém roce na úrovni 25,3 %, což je o třetinu více než v předchozím období.

Čistý zisk Skupiny za rok 2023 činil 210 mil. EUR (přibližně 5 miliard Kč), tedy o 49 % víc v porovnání s rokem předešlým.

Nadpoloviční většina produkce CSG (51 %) mířila do evropských zemí (kromě Ukrajiny).

Dvě třetiny tržeb CSG byly generovány v členských státech NATO, zbylá třetina ve zbytku světa (především na Ukrajině, v Indonésii, ve Vietnamu a v Maroku).

Více než 60 % tržeb vzniklo v divizi CSG Defence, která zahrnuje společnosti Skupiny zaměřené na výrobu pozemní vojenské techniky a velkorážové munice. Pětina tržeb byla vytvořena v divizi malorážového střeliva (CSG Ammo+).

Obranný průmysl se podílel na tržbách skupiny z více než 70 %. Obranné zakázky byly realizovány kromě divize CSG Defence i v dalších divizích: pro divizi CSG Aerospace představovaly 63 % jejích tržeb, pro divizi CSG Ammo+ 13 % a pro divizi CSG Business Projects 30 % jejích tržeb.

V roce 2023 vydala Skupina dluhopisy v hodnotě 181,3 milionu EUR.

Na konci roku 2023 zaměstnávala skupina CSG více než 10 tisíc zaměstnanců ve 37 výrobních závodech, především v zemích Evropské unie a ve Spojených státech.

V roce 2023 dodávala skupina CSG své výrobky a služby do více než 55 zemí světa.

Zdeněk Jurák, člen představenstva a finanční ředitel skupiny CSG, k výsledkům uplynulého roku uvedl: „Silný růst CSG v roce 2023 byl tažen zejména dvěma strategickými obory, ve kterých dlouhodobě působíme, konkrétně výrobou velkorážové munice a produkcí vojenské pozemní techniky.“

„V obou případech se jedná o zdravý organický růst, kterého jsme docílili jednak díky sílící poptávce, ale také zásluhou našich investic do rozšiřování výrobních kapacit a zvyšování produktivity práce. Při tom jsme dokázali udržet silnou kapitálovou pozici při současném snižování celkové zadluženosti. Vzhledem k rostoucímu významu obranného průmyslu a posilování obranných rozpočtů ve světě vidíme potenciál k pokračujícímu růstu tržeb CSG v našich klíčových segmentech i v následujících letech.“


Vybrané ukazatele

(v milionech EUR, pokud není uvedeno jinak) FY2023 FY2022 Rozdíl
Tržby 1 734 1 015 71 %
EBITDA 439 191 130 %
EBITDA marže (v %) 25,3 18,8  
Čistý zisk 210 141 49 %
Tržby CAGR 2020–23 +45 %    
EBITDA CAGR 2020–23 +75 %    
Počet zaměstnanců 10 000    

Shrnutí vývoje na hlavních trzích Skupiny

Rok 2023 přinesl skupině CSG zřetelné upevnění strategické pozice na jejích klíčových trzích, dobře ilustrované zrychlením růstu na úrovni tržeb a provozního zisku Skupiny i úspěšným vstupem na trhy nové, především díky rozšíření výrobních kapacit a otevření nových trhů.

Hospodaření CSG i v uplynulém roce ovlivňovala rostoucí poptávka po většině stěžejních produktů Skupiny. Projevovalo se to především v segmentech výroby pro obranný průmysl (Defence), výroby malorážového střeliva (Ammo+) a v oblasti produktů a služeb pro letectví. Loňský vývoj byl poznamenán pokračující válkou na Ukrajině a konflikty na Blízkém a Středním východě.

Pokračující ruská agrese proti Ukrajině měla za následek zřetelné zvyšování výdajů na obranu u většiny evropských zemí, především ve východní a severní Evropě. To je provázeno větším tlakem na rozšiřování výrobních kapacit a – vzhledem k vysoké spotřebě především velkorážové munice a pozemní techniky – potřebou rychlejšího doplňování zásob vojenského materiálu a techniky v arzenálech členských států NATO. Mnohé evropské země, včetně České republiky, v této souvislosti indikují další zvyšování obranných výdajů.

Skupina CSG na tržní vývoj reagovala rozsáhlými investicemi do rozvoje svého podnikání, především do posilování výrobních kapacit a zvyšování produktivity, prosazování technologických inovací, vývoje nových produktů a posilováním své finanční pozice prostřednictvím dluhového financování a emise dluhopisů.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání.

Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců.

V roce 2023 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 1,73 mld. EUR. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba malorážové munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech. (sfr)