V únoru byla v Česku očištěná míra nezaměstnanosti pouhých 2,7 %, zjistil ČSÚ.

V únoru letošního roku činila očištěná míra nezaměstnanosti v Česku 2,7 %. Informoval o tom Český statistický úřad. Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v únoru 75,3 %. Oproti únoru 2023 se snížil o 0,4 procentního bodu.

Míra zaměstnanosti mužů činila 81,5 %, u žen 68,7 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,1 %, u 30–49 let 83,4 %, u 50–64letých 81,2 %, uvedl úřad.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v únoru 2,7 %. Meziročně se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,2 %.

„Přestože již více než rok sledujeme v české nezaměstnanosti rostoucí trend, míra 2,7 % stále nedosahuje úrovně z covidových lockdownů, kdy byla nad třemi procenty. Aktuálně je zhruba na úrovni podzimu roku 2017,“ připojil k výsledkům Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,4 %. Oproti únoru 2023 se snížil o 0,2 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,4 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,0 %) o 12,4 procentního bodu.

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny a vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Nezaměstnanost v ČR dosáhla v únoru 4 procenta. Bez práce je téměř 300 tisíc osob