Zisk České spořitelny loni klesl o 7,7 procenta. Její rakouské matce však zisk vzrostl o 38,5 %.

Čistý zisk České spořitelny v roce 2023 klesl o 7,7 procenta na 18,6 miliardy korun. Provozní výnosy se snížily o tři procenta na 48,4 miliardy korun, vzhledem k růstu provozních nákladů tak byl provozní zisk nižší o víc než desetinu. Skupině Erste, která je majitelem spořitelny, loni vzrostl čistý zisk o 38,5 procenta na téměř tři miliardy eur (zhruba 75,9 miliardy Kč).

Provozní náklady spořitelny v loňském roce stouply o 8,5 procenta na 23,1 miliardy korun, mimo jiné vlivem nárůstu nákladů na zaměstnance. Provozní zisk tak klesl o 11,6 procenta na 25,2 miliardy korun.

„Finanční ukazatele České spořitelny za rok 2023 jsou velmi dobré, ať už z pohledu zisku, obchodních výsledků, a také díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia,“ uvedl člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení Ivan Vondra.

Konsolidovaná bilanční suma České spořitelny ke konci roku meziročně vzrostla o 9,6 procenta na téměř 1,798 bilionu korun.

„Vývoj na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především růstem klientských úvěrů. Pasivní strana bilance byla ovlivněna vyššími vklady klientů,“ informovala spořitelna.

Hrubý objem klientských úvěrů skupiny meziročně vzrostl o 10,4 procenta na 1,03 bilionu korun. Pozitivní vliv na to podle banky měly akvizice úvěrového portfolia Sberbank CZ a spotřebitelských úvěrů Hello bank.

Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 8,7 procenta na 1,37 bilionu korun vlivem růstu vkladů domácností, firem i veřejného sektoru.

Čistý úrokový výnos se loni meziročně snížil o 5,8 procenta na 34,6 miliardy korun. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 14,6 procenta na 10,9 miliardy Kč. Čistý zisk z obchodních operací se zvýšil o 11,7 procenta na 4,2 miliardy Kč.

Počet vydaných aktivních platebních karet České spořitelny v loňském roce stoupl o 8,3 procenta na 3,7 milionu. Bankomatů a platbomatů meziročně ubylo o 56 na 1680.

Česká spořitelna je největší banka v ČR podle počtu klientů, kterých měla ke konci loňska zhruba 4,5 milionu. (sfr)


Texty původních zpráv ČS a Erste Bank

Česká spořitelna zaznamenala v roce 2023 růst obchodních výsledků a přispěla ke stabilizaci trhu

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2023 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 18,6 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl 25,2 mld. Kč.

„Finanční ukazatele České spořitelny za rok 2023 jsou velmi dobré, ať už z pohledu zisku, obchodních výsledků, a také díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia. Avšak ještě podstatnější je, že se nám podařilo ve velmi obtížné době provázené vysokou inflací naplňovat očekávání našich zákazníků, což se promítlo do růstu ukazatele NPS. Také jsme výrazně přispěli ke stabilizaci domácího bankovního trhu poté, co se Sberbank CZ ocitla v insolvenci a Spořitelna dokázala velmi rychle přebrat její úvěrové portfolio.“

Jako banka jsme v loňském roce formulovali konkrétní závazky vůči klientům v oblasti podpory tvorby finanční rezervy, spoření na důchod, zpřístupnění finančního vzdělání dětem, anebo podpory pracovních míst a konkurenceschopnosti firem. Přestože bychom se chtěli k jejich naplnění dopracovat v roce 2025, kdy Česká spořitelna oslaví 200 let své existence, již v loňském roce jsme zaznamenali pokroky ve zlepšování finanční kondice našich zákazníků.“

„Zásadní pro individualizované poradenství je neustálý vývoj digitálních řešení začleněných do naší platformy George. Za zmínku proto stojí i skutečnost, že mobilní aplikace George ve 4. čtvrtletí téměř dosáhla hranice dvou milionů aktivních uživatelů a potvrdila tak své postavení vedoucí bankovní aplikace na trhu,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení, v hodnocení výsledků Banky za rok 2023.


Výsledky Erste Group za rok 2023: silné obchodní výkony i kapitálová základna

  • Nárůst objemu úvěrů (+2,8 %) i klientských vkladů (+3,9 %)
  • Silná kapitálová základna: ukazatel CET1 na 15,7 %
  • Podíl rizikových úvěrů zůstává i nadále nízký (2,3 %)
  • Digitální bankovnictví George dosáhlo 10 milionů uživatelů
  • Čistý zisk za rok 2023 činil 2.99 miliardy eur
  • Provozní zisk dosáhl 5,5 miliard eur

„Rok 2023 byl pro naši bankovní skupinu silným rokem. I přes makroekonomické zpomalení jsme dosáhli vynikajícího výsledku díky růstu v objemu úvěrů a příznivému vývoji v oblasti úrokových sazeb i rizik. Přestože se úrokové podmínky v průběhu tohoto roku pravděpodobně změní, vytvořili jsme si pozici k tomu, abychom financovali pokračující vzestup v našem regionu,“ uvedl k výsledkům za finanční rok 2023 finanční ředitel skupiny Erste Group Stefan Dörfler.