Teplárna v Uherském Hradišti získala pro spalovnu odpadu ZEVO kladné stanovisko EIA.

Společnost CTZ získala od Krajského úřadu Zlínského kraje kladné stanovisko vlivu na životní prostředí pro záměr výstavby zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) v Uherském Hradišti. Výstavba ZEVO je součástí modernizace teplárny v městské části Mařatice, která přejde od spalování uhelného prachu k výrobě tepla ze zemního plynu a z komunálního odpadu.

Modernizace by měla být dokončena v roce 2028 a ZEVO s kapacitou 15 tisíc tun odpadu ročně vyrobí pro zákazníky v Uherském Hradišti, mezi které patří i 5000 domácností, polovinu tepla a teplé vody.

Podle Kamila Ondry, jednatele společnosti CTZ, je udělení kladného stanoviska prvním z velkých milníků v přípravě výstavby ZEVO a zároveň potvrzením, že vliv ZEVO na životní prostředí v Uherském Hradišti bude zanedbatelný.

„Za poslední dva roky jsme prošli řadou diskusí o možném vlivu ZEVO na životní prostředí a jsem rád, že naše závěry o minimálním vlivu potvrdil i nezávislý, státem autorizovaný odborník a máme finální stanovisko od krajského úřadu,“ řekl Kamil Ondra.Vydané kladné stanovisko zároveň obsahuje sedmnáct podmínek, které musí společnost CTZ dodržet. Osm se týká přípravy výstavby ZEVO, šest samotného průběhu výstavby a tři provozu zařízení.

„V rámci přípravy projektu tyto podmínky směřují k předcházení a eliminaci potencionálních dopadů na životní prostředí, ve fázi stavby na minimalizaci prašnosti, hluku a znečištění navazujících komunikací a pro provoz ZEVO jsou to požadavky na kontrolní měření hluku a emisí včetně jejich kontinuální dostupnosti pro veřejnost,“ vysvětlil Ondra.

Využít při modernizaci teplárny kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO doporučila v květnu roku 2021 studie odborníků VUT Brno – Ústav procesního inženýrství, v listopadu téhož roku ji schválilo zastupitelstvo Uherského Hradiště a v prosinci 2021 i valná hromada společnosti CTZ.

Podle harmonogramu modernizace by teplárna Mařatice měla ukončit spalování uhelného hruboprachu a přejít na spalování plynu v roce 2024. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.

Město Uherské Hradiště k záležitosti uvedlo, že společnost CTZ  získala po třech letech od rozhodnutí postavit v areálu teplárny zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) první správní rozhodnutí. Krajský úřad Zlínského kraje jí udělil kladné stanovisko v procesu posuzování vlivu zařízení na životní prostředí (EIA).

„Z pohledu města a občanů to považuji za důležité rozhodnutí. Potvrzuje, že provoz ZEVO nebude mít negativní vliv na přírodu a zdraví lidí, a zároveň stanovuje přísné podmínky, které musí teplárna dodržet,“ uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. (sfr)