Leyenová ucukla před protesty zemědělců: Evropská komise slíbila zjednodušit papírování. (Ilustrační foto).

Evropská komise představila návrhy na zjednodušení administrativní zátěže pro zemědělce a další opatření, která mají zmírnit tlak, jemuž zemědělci v EU čelí. Komise tak reagovala na sérii protestů nespokojených zemědělců, kteří na svých akcích mj. žádali i úplné zrušení Zelené dohody pro Evropu (Green Deal).

Komise oznámila, že plánuje také zjednodušit některé podmínky, které musí farmáři v EU splňovat pro získání dotací, či snížit počet kontrol v zemědělských podnicích až o 50 procent.

EK v návrzích rovněž uvádí, že chce zmírnit požadavky na zachování trvalých travních porostů, aby zmírnila ztrátu příjmů, kterou to znamená pro bývalé chovatele hospodářských zvířat, kteří přešli na pěstování jiných plodin.

Součástí seznamu je také vyjasnění používání pojmů „vyšší moc“ a „mimořádné okolnosti“, aby se zamezilo postihům zemědělců za nedodržení podmínek společné zemědělské politiky.

V březnu plánuje EK spustit on-line konzultace a později vypracovat podrobnou analýzu, jejímž cílem je zjistit nejzávažnější dopady složitého právního rámce na zemědělce.

Komise chce „zjednodušit metodiku některých kontrol“ s cílem „snížit až o 50 procent počet návštěv zemědělských podniků prováděných vnitrostátními správními orgány“.

Záměrem je „racionalizovat a zpřesnit vyhodnocování plošného monitoringu“ díky „automatizované analýze snímků“ z evropského satelitního programu Copernicus.

„Toto opatření přímo reaguje na požadavky členských států,“ uvedla Komise.

„Komise je i nadále plně odhodlána hledat řešení, která by zmírnila tlak a pomohla našim zemědělcům zajistit potravinovou bezpečnost,“ zdůraznila šéfka EK Ursula von der Leyenová.

Již letos v lednu EK navrhla opatření na částečné omezení dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny a větší flexibilitu u pravidel týkajících se nevyužité půdy.

Tento návrh však nevedl k ukončení zemědělských protestů, které v posledních měsících zachvátily řadu evropských zemí.

Tento týden se na výzvu zemědělských organizací východní a střední Evropy konaly demonstrace a protestní jízdy zemědělců, které byly zaměřené mimo jiné proti unijní agrární politice.

Čeští zemědělci se stovkami traktorů v jednotlivých krajích zpomalovali dopravu ve městech, na hlavních silnicích a u hraničních přechodů, přičemž některé z nich se jim podařilo na chvíli zablokovat. Setkávali se tam také s protestujícími farmáři z dalších středoevropských zemí, například Německa, Polska či Slovenska. (sfr)