Stát zvýší sociální příspěvky na péči postiženým a seniorům až o 40 procent, oznámil Jurečka. (Ilustrační foto: redakční koláž).

Stát zvýší sociální příspěvky na péči postiženým a seniorům až o 40 procent. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Příspěvky na péči se mají zvýšit již od července letošního roku. Nepůjde však o plošné zvýšení. Částky porostou dle stupňů závislosti o 11 až 40 procent.

Podle Jurečky se na navýšení příspěvků shodla pětikoalice.

Příspěvek je určen postiženým a seniorům na zajištění péče v sociálním zařízení či doma.

Výše příspěvku se odvíjí od závislosti na pomoci. U dospělých částky činí 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun, u dětí pak 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun.

Navýšení se bude pohybovat od 11 do 40 procent. Nejvíce dostanou přidáno osoby ve čtvrtém stupni, které jsou v domácí péči plně závislé na pomoci jiných, a to o 7800 korun, což je nárůst o 40 procent.

Měsíční příspěvek tak bude 27 tisíc korun.

Dospělí ve čtvrtém stupni pobývající v sociálních zařízeních dostanou přidáno měsíčně 3800 korun. Celkem pak příspěvek bude činit 23 tisíc Kč.

Ve třetím stupni se dávka zvyšuje o dva tisíce na 14 800 korun a ve druhém dojde k navýšení částky o pětistovku na 4900 Kč, což představuje zvýšení o zhruba 11 procent.

Výše příspěvku pro osoby v prvním stupni se nemění, zůstává na částce 880 korun.

Navýšení se bude týkat také příspěvku na péči u dětí. Ve čtvrtém stupni bez ohledu to, zda je péče poskytována v pobytovém zařízení či domácnosti bude navýšení stejné jako u dospělých, tedy po navýšení bude celková částka 23, respektive 27 tisíc korun.

Ve třetím stupni činí navýšení oproti současnosti 2200 korun na 16 100 a ve druhém stupni dojde ke zvýšení příspěvku 6600 o osm stovek na 7400 korun.

Podle údajů ministerstva práce příspěvek loni v prosinci dostalo 367 200 lidí, což státní rozpočet vyšlo na celkem 37,17 miliardy korun. Podle Jurečky navýšení příspěvku způsobí nárůst výdajů z rozpočtu o 7,05  miliard korun. (sfr)


Zdroj: MPSV


PLNÝ TEXT ZPRÁVY MPSV, 9. 2. 2024

Od července vzroste příspěvek na péči. Ve čtvrtém stupni pro
osoby mimo pobytové služby bude navýšen o téměř 8 tisíc korun
V červenci výrazně poroste příspěvek na péči ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší
částku dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo
pobytové sociální služby. Počítá s tím poslanecký pozměňovací návrh zákona
o sociálních službách, který předkládá skupina koaličních poslanců.
„O zvýšení příspěvku na péči jsme v posledních měsících velmi intenzivně debatovali
s odborníky a hledali také shodu na koaliční úrovni. Je skvělou zprávou, že se nám
podařilo najít cestu, jak příspěvek na péči velmi výrazně zvýšit téměř ve všech stupních,
a to od července, jak jsem již dříve slíbil,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian
Jurečka (KDU-ČSL).
„Celkové náklady na toto zvýšení dosáhnou 7,05 miliard korun ročně. Nakonec tedy
vyčleníme ještě vyšší částku, než jakou navrhovala opozice. Jsme si vědomi velkého
významu této formy pomoci, a proto ještě více peněz dostanou lidé s úplnou závislostí,
kteří nevyužívají pobytové služby. Umožní jim to tak lepší péči v jejich domácím prostředí,“
zdůraznil ministr Jurečka.
„Toto navýšení příspěvku na péči, zejména pro lidi ve čtvrtém stupni závislosti, je
důležitým krokem správným směrem. Je ale třeba mít stále na paměti, že mezi námi žijí
tisíce lidí, kteří i nadále budou potřebovat více pomoci druhých, než kolik si budou moci
z příspěvku na péči dovolit. Proto budeme nadále spolupracovat s MPSV na nastavení co
nejspravedlivějšího, individualizovaného systému, který pomůže těm, kteří to potřebují
nejvíc,“ říká Štěpán Lohr, zástupce ředitele obecně prospěšné společnosti
Asistence, která dlouhodobě usiluje o zlepšování podmínek pro život lidí s postižením.
Pro osoby s postižením, které využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin
měsíčně, byl loni určen také speciální dotační titul, který jim pomohl s financováním
těchto služeb. S dotací se s mírnými úpravami počítá i v letošním roce. MPSV se situací
těchto lidí dlouhodobě zabývá a spolupracovalo třeba na tvorbě dokumentu Pátý stupeň.