Tuzemská průmyslová výroba v roce 2023 klesla o 0,4 procenta.

Tuzemská průmyslová výroba v roce 2023 klesla o 0,4 procenta. V prosinci meziročně reálně klesla o 0,7 %. Meziměsíčně byla vyšší o 2,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 0,9 %. Informoval o tom Český statistický úřad.

„Průmyslová produkce byla v roce 2023 meziročně o 0,4 % nižší.  K tomuto výsledku významně přispěly poklesy v odvětvích výroby ostatních nekovových minerálních výrobků a výroby základních kovů, hutnictví a slévárenství. Oproti roku 2022 se snížila i výroba elektřiny.“

„Celkový pokles nedokázalo zvrátit ani oživení ve výrobě motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků,“ uvedl Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Meziročně klesla i hodnota nových průmyslových zakázek, a sice o 1,7 %.

Průmyslová produkce v prosinci 2023 byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,8 %. Meziročně klesla o 0,7 %. K mírnému poklesu nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (kde se projevily zejména delší plánované odstávky v elektrárnách), opravy a instalace strojů a zařízení (kde vývoj výrazně ovlivnila výjimečně vysoká srovnávací základna z předchozího roku) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (kde pokračoval pokles produkce skla a stavebních hmot).

Podobně jako v ostatních měsících druhého pololetí roku 2023 produkce vzrostla zejména ve výrobě motorových vozidel (o 11,8 %) nebo ostatních dopravních prostředků a zařízení (o 34 %). V prosinci se dařilo i výrobcům počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení.

„Poslední měsíc roku 2023 zakončil průmysl prakticky na úrovni srovnatelné s prosincem roku 2022. Produkce meziročně velmi mírně klesla, hodnota nových průmyslových zakázek se naopak velmi mírně zvýšila. Tahounem produkce i zakázek byl automobilový průmysl.“

„Pokles nejvíce ovlivnila výroba elektřiny, v případě zakázek pak prohloubení propadu ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství,“ podotkla Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v prosinci 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 0,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 1,5 %, tuzemské nové zakázky klesly o 0,2 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 0,1 %.

V porovnání s prosincem roku 2022 nejvíce přibyly zakázky ve výrobě motorových vozidel, a sice o 12,8 %. Celkový vývoj však ovlivnil více než čtvrtinový propad zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství, o desetinu se snížila meziročně hodnota nových zakázek ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a pokračoval pokles poptávky po produktech chemického průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v prosinci 2023 meziročně snížil o 2,2 % a jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 7,7 %.

Dle Eurostatem zveřejněných údajů v listopadu 2023 meziročně klesla průmyslová produkce v EU27 o 5,8 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 30,4 %) a Belgie (o 11,6 %). Německý průmysl klesl o 4,9 %. Naopak nejvíce vzrostl dánský průmysl (o 14,4 %) a chorvatský průmysl (o 4,8 %).

Výkon českého průmyslu poklesl o 2,7 %. Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 29,3 %) a nejvyšší růst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (o 6,5 %), informoval ČSÚ. (sfr)