Česká spořitelna snížila základní úročení vkladů z 5 % na 3,5 %. Zavedla mnoho podmínek. (Ilustrační foto).

Spořitelna zachovává 5 % úrok na spoření, ale mění podmínky spoření. Bonus získají klienti, kteří zlepšují své finanční zdraví. Česká spořitelna změnila od 26. ledna 2024 podmínky, za nichž mohou klienti i nadále získat maximální úrok na spořícím účtu ve výši 5 %.

Nově bude Spořitelna sledovat míru finančního zdraví klienta (velikost jeho finanční rezervy, zda se finančně připravuje na stáří, zda není předlužený…), zda investuje a zda využívá digitální bankovnictví George a má tak přehled o svém hospodaření.

Nové podmínky úročení na spořicím účtu od 26. ledna 2024:

1. pásmo – klienti s Plus účtem bez bankovnictví George

základní úroková sazba spořicího účtu pro klienty s Plus účtem bude 3 %

2. pásmo – klienti s Plus účtem a bankovnictvím George

základní úroková sazba spořicího účtu pro klienty s Plus účtem, kteří zároveň využívají digitální bankovnictví George se bude pohybovat od 3 % do 4,8 % (individuální bonusová sazba v rozmezí 0,1 % až 1,8 % bude záviset na míře finančního zdraví daného klienta)

3. pásmo – klienti s Plus účtem, bankovnictvím George a pravidelným pokynem k investování s ČS

základní úroková sazba spořicího účtu pro klienty s Plus účtem, kteří využívají George a zároveň se Spořitelnou pravidelně investují alespoň 300 Kč měsíčně bude 5 %

„Novými podmínkami spoření motivujeme klienty ke zvyšování jejich finančního zdraví zejména skrze využívání investičních produktů, které jsou efektivním nástrojem pro tvorbu dlouhodobé finanční rezervy na stáří a také skrze využívání digitálního bankovnictví George, které klientům dává lepší přehled o jejich hospodaření.“

„Míru finančního zdraví, na níž závisí velikost individuální bonusové sazby, ale hodnotíme podle vícero parametrů jako je velikost krátkodobé finanční rezervy nebo to, zda a do jaké míry je klient předlužen,“ uvedl mluvčí Spořitelny Filip Hrubý. (sfr)Zdroj: Česká spořitelna