Inflace v Česku klesla v prosinci pod 7 procent. Za celý loňský rok se průměr blížil 11 %. (Ilustrační foto)

Inflace v Česku klesla v prosinci loňského roku pod 7 procent. Za celý loňský rok se blížila 11 %. Růst spotřebitelských cen v závěru loňského roku mírně zpomalil. Meziroční míra inflace v prosinci dosáhla 6,9 procenta, což je oproti listopadu o 0,4 procentního bodu méně.

Za celý loňský rok činila průměrná inflace 10,7 procenta a byla tak třetí nejvyšší v historii Česka.

Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

„Průměrná míra inflace za rok 2023 činila 10,7 procenta. Bylo to o 4,4 procentního bodu méně než v roce 2022. Ceny zboží úhrnem v roce 2023 vzrostly o 12,1 procenta a ceny služeb o 8,4 procenta,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

V meziměsíčním srovnání inflace dokonce klesla, a to o 0,4 procenta. Důvodem byl zejména pokles cen potravin a nealkoholických nápojů.

Ovoce zlevnilo o 5,6 procenta, uzeniny o 2,7 procenta, nealkoholické nápoje o 1,5 procenta, margarín a ostatní rostlinné tuky o 6,6 procenta. Levnější byly také pohonné hmoty a oleje, kde se ceny snížily o 4,7 procenta. Z potravin naopak zdražily brambory (+6,5 %).

V meziročním srovnání se na růstu cen nejvíce podílely náklady na bydlení, tedy nájemné, vodné a stočné, teplo a elektřina. Třeba plyn ale zlevnil o 7,7 procenta. Mírný pokles nastal i u hojně diskutovaných cen potravin (-0,3 %). Z konkrétních položek pak výrazně klesly ceny polotučného trvanlivého mléka (-28,3 %) a vajec (-30,3 %).

Pokud by statistici do meziročního srovnání nezapočítali úsporný tarif z roku 2022, byla by inflace podstatně nižší, a to 4,2 procenta.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 7,6 procenta a ceny služeb o 5,7 procenta, dodal ČSÚ. (sfr)


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ČSÚ:

Indexy spotřebitelských cen – inflace – prosinec 2023

Průměrná míra inflace v roce 2023 byla 10,7 %

11.01.2024

Spotřebitelské ceny meziměsíčně klesly o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména poklesem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 6,9 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Průměrná míra inflace za celý rok 2023 byla 10,7 %.
 Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně spotřebitelské ceny v prosinci klesly o 0,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly ceny nižší u většiny sledovaných položek. Klesly především ceny ovoce o 5,6 %, uzenin o 2,7 %, nealkoholických nápojů o 1,5 %, sýrů a tvarohů o 2,1 %, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 6,6 % a drůbežího masa o 1,2 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák se snížily ceny vína o 5,2 %, piva o 3,0 % a lihovin o 2,6 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn především nižšími cenami pohonných hmot a olejů o 4,7 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (36,32 Kč/l) byla nejnižší od ledna 2022. Na meziměsíční zvyšování celkové cenové hladiny měly v prosinci největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny elektřiny o 1,0 % a zemního plynu o 0,4 %. Z potravin byly vyšší zejména ceny brambor o 6,5 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,8 %, zatímco ceny služeb o 0,2 % vzrostly.
Meziroční srovnání

Meziročně spotřebitelské ceny v prosinci vzrostly o 6,9 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Bez započtení vlivu „Úsporného tarifu“ do indexu spotřebitelských cen v roce 2022 by meziroční cenový růst dosáhl hodnoty 4,2 %

Zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde většina sledovaných potravin zmírnila svůj meziroční cenový růst nebo prohloubila cenový pokles. Ceny uzenin byly v prosinci vyšší o 0,6 % (v listopadu růst o 3,4 %) a ceny ovoce o 5,8 % (v listopadu růst o 8,4 %). Klesly především ceny polotučného trvanlivého mléka o 28,3 % (v listopadu pokles o 19,5 %), ceny sýrů a tvarohů o 5,4 % (v listopadu pokles o 2,4 %), ceny vajec o 30,3 % (v listopadu pokles o 25,5 %). Naopak ceny v oddíle doprava zpomalily meziroční pokles. Ceny pohonných hmot a olejů byly nižší o 2,9 % (v listopadu pokles o 8,8 %), a to především vlivem jejich výraznějšího meziměsíčního poklesu v prosinci 2022.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu o 7,3 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 5,5 %, vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 %, elektřiny o 142,4 % a tepla a teplé vody o 24,2 %. Ceny zemního plynu meziročně klesly o 7,7 % a tuhých paliv o 2,0 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny lihovin o 2,1 %, vína o 3,6 %, piva o 6,2 % a tabákových výrobků o 7,0 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 7,5 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 8,1 % a ceny ubytovacích služeb o 11,4 %. K meziročnímu snížení celkové cenové hladiny přispěly v prosinci především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (pokles o 0,3 %) a v oddíle doprava (pokles o 0,2 %).

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) meziročně vzrostly o 0,6 % (v listopadu o 0,5 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 107,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 7,6 % a ceny služeb o 5,7 %.

Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v prosinci 147,6 % (v listopadu 148,2 %).

Průměrná míra inflace

„Průměrná míra inflace za rok 2023 činila 10,7 %. Bylo to o 4,4 procentního bodu méně než v roce 2022. Ceny zboží úhrnem v roce 2023 vzrostly o 12,1 % a ceny služeb o 8,4 %,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)

Podle předběžných výpočtů klesl v prosinci HICP v Česku meziměsíčně o 0,4 % a meziročně vzrostl o 7,6 % (v listopadu o 8,0 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v prosinci 2023 za Eurozónu 2,9 % (v listopadu 2,4 %), v Německu 3,8 %. Nejvyšší byla v prosinci na Slovensku (6,6 %) a nejnižší v Belgii a Itálii (shodně 0,5 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v listopadu 3,1 %, což bylo o 0,5 procentního bodu méně než v říjnu. Nejvyšší byla v listopadu v Česku (8,0 %) a nejnižší v Belgii (pokles o 0,8 %).