Elektrárny Opatovice v roce 2024 zdraží teplo: Domácnosti si připlatí 355 Kč měsíčně.

Elektrárny Opatovice (EOP) v roce 2024 zdraží teplo. Běžná domácnost si připlatí necelých 355 Kč měsíčně. Firma uvedla, že se cenu tepla pro příští rok podařilo úspěšně udržet hluboko pod očekávaným celorepublikovým průměrem tepláren.

V letošním roce vyjde odběratele tepla od EOP jeden gigajoule na více než 627 korun. Pro rok 2024 bude průměrná cena tepla od Elektrárny Opatovice činit 752 Kč/GJ včetně DPH.

Běžná domácnost si navíc připlatí necelých 355 Kč měsíčně.

I přesto bude mít stále levnější teplo, než domácnosti s jinými zdroji vytápění, zdůraznila společnost.

Změna ceny je ovlivněna nejen rostoucími náklady na výrobu a distribuci tepelné energie, ale i zvýšením sazby DPH či neposkytnutím slibované podpory, vysvětlila.

Navzdory významnému zvyšování vstupních nákladů a skokovému zdražování energií obecně, byla cena za teplo zákazníkům EOP navyšována v posledních dvou letech pouze minimálně. Hlavním cílem byla ochrana odběratelů tepla před nepříznivými dopady dramatického zdražování.

„Důvěřovali jsme ujištěním vlády České republiky, že teplárenství a tedy především jeho zákazníkům, bude poskytnuta státní podpora, a přizpůsobili jsme tomu i naše ceny v předešlých letech. Slíbené vládní podpory jsme se však nedočkali,“ vysvětlil Karel Čipera, ředitel společnosti EOP Distribuce, která zajišťuje dodávky tepla do jednotlivých lokalit.

„I přesto zůstáváme oproti alternativním zdrojům vytápění a ve srovnání například s plynovými teplárnami výhodnou a zajímavou variantou, byť jsme již byli nuceni promítnout do ceny tepla všechny okolnosti spojené se zvýšením vstupních nákladů. Naši zákazníci tak zaplatí jednu z nejnižších cen za teplo v rámci dálkového vytápění v ČR,“ doplnil Čipera.

Na rozdíl od menších zdrojů vytápění, vstupují v případě EOP do konečné ceny tepla kromě razantně rostoucí ceny paliva významně i emisní povolenky.

Navíc si ani v nadcházejícím roce nebude moci zdroj nárokovat příspěvek na KVET (Kombinovanou výrobu elektřiny a tepla), který ještě do roku 2022 tvořil nezanedbatelnou příjmovou část provozního rozpočtu.

Konečná cena pro zákazníky bude též ovlivněna zvýšeným DPH, kde se sazba za teplo zvedá z 10% na 12%.

„Naším cílem v EOP je teplo vyrobit bezpečně a s minimálním dopadem pro životní prostředí. Abychom byli schopni našim zákazníkům dodávat ekologicky vyrobené teplo na stále příznivé cenové úrovni v porovnání s ostatními zdroji, připravujeme modernizaci zdroje v řádu několika miliard,“ uvedla výkonná ředitelka teplárny Romana Zadrobílková.

Elektrárny Opatovice dodávají teplo pro 63 tisíc domácností na Pardubicku, Chrudimsku a Hradecku. (sfr)