Tykačova Sev.en Global Investments kupuje ve Vietnamu uhelnou elektrárnu Mong Duong 2.

Společnost Sev.en Global Investments ovládaná finančníkem Pavlem Tykačem podepsala závaznou dohodu o převzetí majoritního podílu (51 %) vietnamské uhelné elektrárny Mong Duong 2 od americké společnosti The AES Corporation. Po severní Americe, Austrálii a Evropě je Asie čtvrtým kontinentem, kam skupina rozšiřuje své investiční aktivity.

Transakce bude ještě podléhat schválení vietnamskými úřady.

Mong Duong 2 je nejmodernější superkritická uhelná elektrárna o výkonu 1,2 GW v severním Vietnamu, která byla uvedena do provozu v roce 2015 a plní úlohu strategického dodavatele elektřiny pro Hanoj a celou severní část země.

Elektrárna byla vybudována na základě tzv. BOT (Build – Operate – Transfer) smlouvy s počáteční investicí ve výši 2,1 mld. USD a Sev.en Global Investments se zavazuje, že bude provozovat elektrárnu s nejvyššími bezpečnostními a ekologickými standardy.

V roce 2040 pak dle smluvní dohody převede elektrárnu na vietnamskou vládu.

„Podpis této transakce je pro nás zcela zásadním milníkem. Otevírá nám totiž nové dveře směrem na asijský trh, kde jsme připraveni hledat a zvažovat i další investiční příležitosti. Jako zkušený vlastník podobných elektráren jsme hrdí na to, že můžeme od americké společnosti AES převzít roli provozovatele,“ uvedl k transakci Alan Svoboda, generální ředitel společnosti Sev.en Global Investments.Hlavními cíli společnosti Sev.en GI jsou zajistit energetickou bezpečnost severního Vietnamu a zároveň spolehlivý, bezpečný a ekonomický provoz elektrárny, včetně nezbytné podpory místních zaměstnanců a komunit.

„Jsme strategickým dlouhodobým investorem, který má bohaté mezinárodní zkušenosti ve správě energetických i těžebních společností. Máme tým technických i komoditních expertů, který podporuje zkušené lokální manažery a díky tomu můžeme šířit zkušenosti napříč celým našim portfoliem,“ doplnil Svoboda.

Tato transakce je podle firmy významným milníkem v rámci budování a prohlubování bilaterálních obchodních vztahů mezi Českou republikou a Vietnamem. Akvizice majoritního podílu v tamní elektrárně je totiž dosud největší investici do energetického sektoru, mířící z České republiky do Vietnamu.

Je také považována za jednu z největších soukromých investic do výroby energie v severním Vietnamu vůbec.

„Vítáme tuto zatím největší českou investici strategického charakteru, kterou se Česká republika automaticky dostává do vyšší ligy investorů, než kterou zatím v jihovýchodní Asii hrála. Věřím, že její úspěch bude příkladem pro další možné české investice ve Vietnamu,“ zdůraznil Hynek Kmoníček, český velvyslanec ve Vietnamu.

Po zářijovém podpisu dohody o koupi majoritního podílu (51 %) v těžařské společnosti Coronado Global Resources, která se zabývá těžbou metalurgického uhlí na výrobu oceli, je tato transakce již druhou významnou, kterou společnost Sev.en GI podepsala během několika týdnů.

Sev.en Global Investments je česká investiční skupina, která se dlouhodobě zaměřuje na řadu odvětví, zejména energetiku a těžební průmysl. Skupina působí na třech kontinentech – v Evropě, Austrálii a v Severní Americe.

V Austrálii zahrnuje investiční portfolio elektrárnu Vales Point Power Station společnosti Delta Electricity a uhelný důl Chain Valley Colliery společnosti Delta Coal. Dále pak firmu na produkci prémiového hnojiva potaše – společnost SO4 a Sev.en Royalties, která vlastní těžební práva na uhelné zásoby.

Ve Spojených státech je vlastníkem těžební společnosti zaměřené na metalurgické uhlí – Blackhawk Mining a Golden Eagle Land Company, která vlastní těžební práva na více než 2 miliardy tun uhelných zásob.

Sev.en Global Investments je součástí skupiny Sev.en, jejímž beneficientem je pan Pavel Tykač, český podnikatel a investor. (sfr)