Životní úroveň v Česku se v roce 2022 vůči evropskému průměru propadla na 91 procent. (Ilustrační foto: Archiv)

Životní úroveň v Česku se v roce 2022 vůči evropskému průměru propadla. Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele vyjádřený ve standardech kupní síly se snížil o jeden procentní bod na 91 procent průměru Evropské unie (EU). Česko tak je na úrovni Kypru a Slovinska (92 procent). 

Data zveřejnil Český statistický úřad ve Statistické ročence 2021.

Hrubý domácí produkt Česka vzrostl o 2,4 procenta. K růstu hrubé přidané hodnoty přispěly hlavně služby, zatímco v případě průmyslu přetrvávaly obtíže různého charakteru, především přerušené dodávky výrobních součástek či růst cen energií a surovin.

Hlavními faktory růstu byly podle statistiků v roce 2022 výdaje na tvorbu fixního kapitálu a zahraniční poptávka, zatímco výdaje domácností klesly. Obdobně jako v ostatních státech EU byla i naše ekonomika zasažena výrazným vzestupem spotřebitelských cen.

Průměrná roční míra inflace dosáhla 15,1 procenta, což byla druhá nejvyšší hodnota od roku 1993. Vývoj spotřebitelských cen byl v roce 2022 ovlivněn zejména růstem cen bydlení, potravin a nealkoholických nápojů či dopravy.

Vysoká inflace měla i přes citelný růst nominálních mezd za následek, že se mzdy zaměstnanců reálně snížily o 8,5 procenta.

Na příznivé hodnotě se držela situace na trhu práce, obecná míra nezaměstnanosti v roce 2022 dosáhla 2,4 procenta a byla tak stále nejnižší v EU.

Nejnižší hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly má Bulharsko, kde dosahuje 59 procent unijního průměru.

Naopak nejvyšší životní úroveň je v Lucembursku, kde dosahuje 261 procent průměru Evropské unie. (pet)